KUPIM

Predám, 26.9.2012

Kontrola a audit (2005) Zbierka riešených a neriešených problémvo z interného auditu Konsolidácia účtovnej závierky a jej analýza (2009, Hvoždárová)

Ponuka kníh pre 1.ročník (predovšetkým) NHF

v správe Predám, 26.9.2012

PONÚKAM: Majtán a kol. Podnikové hospodárstvo, 2009 Majdúchová a kol., Podnikové hospodárstvo zbierka príkladov a prípadové štúdie (praktikum) Rozborilová a kol., Ekonómia v novej ekonomike-praktikum NOVÁ, ...

Predám knihy

v texte Predám, 26.9.2012

Piovarčiová a kol., Zbierka úloh z ekonómie .(2005). 1 € Horáková, Starečková, Matematika 1 -zbierka úloh ... 2,5 € Mojžišová, Sakálová, Simonka, Matematika 2 – zb. úloh.. 3,5 € Huťka,Peller, ...

Predám učebnice a zbierky za skvelé ceny

v texte Predám, 26.9.2012

Anna Šlosárová a kol.: Účtovníctvo B cvičebnica, vyplnená, 2010, 7 € Šlosárová a kol.: Účtovníctvo B učebnica, 2009 - 6 € Katarína Máziková, Martina Mateášová: Účtovníctvo ...