Veľkonočný pozdrav

Milé kolegyne, kolegovia, študentky a študenti, prajem Vám v mene vedenia EU v Bratislave, ako aj v mene svojom, príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov plných pohody a radosti. Ferdinand Daňo

viac »

Slovenské národné finále medzinárodnej súťaže Global Management Challenge vyhrali študenti z EU v Bratislave.

V národnom kole najväčšej medzinárodnej súťaže v manažérskom riadení firiem Global Management Challenge zvíťazil študentský tím Aequitas v zložení Juraj Štefanides, Lukáš Václavík, Jerguš Tátoš, Jozef Švehla a Ladislav Plánka z Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

viac »

Inaugurácia rektora a dekanov EU v Bratislave

Slávnostná inaugurácia rektora Ferdinanda Daňa a dekanov fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave: Národohospodárskej fakulty Mikuláša Luptáčika, Obchodnej fakulty Štefana Žáka, Fakulty hospodárskej informatiky Ivana Brezinu, Fakulty podnikového manažmentu Petra Markoviča, Fakulty aplikovaných jazykov Radoslava Štefančíka a Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach Zuzany Hajduovej sa konala v aule EU v Bratislave 27. marca 2015.

viac »

Venujte 2% pre neinvestičný fond "Ekonomická univerzita, n.f."

Vážené dámy a páni, zákon číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje právnickým a fyzickým osobám venovať 2% zo svojej zaplatenej dane za rok 2014 niektorej organizácii zaregistrovanej Notárskou komorou Slovenskej republiky v centrálnom zozname prijímateľov. Takouto organizáciou je aj neinvestičný fond, ktorý zriadila Ekonomická univerzita v Bratislave v roku 2002 s názvom „Ekonomická univerzita, n.f.“ s cieľom podporiť rozvoj kultúry, vedy a vzdelanosti akademickej obce univerzity.

viac »

Vedecká štúdia pre Zväz strojárskeho priemyslu SR

Ekonomická univerzita v Bratislave a Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky uzavreli zmluvu o vyhotovení vedeckej štúdie Spracovateľský priemysel SR – stav a perspektívy rozvoja.

viac »
archív všetkých udalostí »

UNIKÁTNY ŠTUDENTSKÝ PROJEKT SA BLÍŽI DO FINÁLE!

Po úspešných záverečných rokovaniach Vás všetkých srdečne pozývame na Modelovú konferenciu FMV 2015, ktorá sa uskutoční už vo štvrtok 9.4.2015 o 9:00 hod. v priestoroch auly Ekonomickej univerzity v Bratislave. Toto jedinečné podujatie je organizované pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, pána Andreja Kisku.

Štipendiá na štúdium v  zahraničí

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave vás srdečne pozývajú na informačný seminár. Vítaní sú študenti, doktorandi všetkých ročníkov interného i externého štúdia ako aj VŠ učitelia a výskumní pracovníci Ekonomickej univerzity.

Ďalšie možnosti štúdia v zahraničí - ESCP

ESCP-Europe´s mission is to deliver an outstanding business education for successful international and multicultural careers anywhere in the world. Reaching beyond geographical and cultural barriers, ESCP-Europe is uniquely positioned to develop the capacity to manage change and diversity.

Národný štipendijný program - nová výzva na podávanie žiadostí

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v akademickom roku 2015/2016.

Erasmus+ absolventské stáže – dodatočné prihlasovanie

Záujemcovia o absolventskú stáž sa môžu v termíne do 14. apríla 2015 dodatočne registrovať prostredníctvom partnerskej agentúry Workspace Europe

archív všetkých článkov »