Volejbalistky Slávie Ekonomická univerzita sú majsterky SR vo volejbale žien za rok 2015

Volejbalistky Slávie EU Bratislava vyhrali v sobotu v Spišskej Novej Vsi štvrtý finálový zápas 3:2 a stali sa majsterkami SR vo volejbale žien za rok 2015. Zakončili tým výbornú tohtoročnú sezónu, v ktorej vyhrali aj Slovenský pohár za rok 2015.

viac »

Slovenské národné finále medzinárodnej súťaže Global Management Challenge vyhrali študenti z EU v Bratislave.

V národnom kole najväčšej medzinárodnej súťaže v manažérskom riadení firiem Global Management Challenge zvíťazil študentský tím Aequitas v zložení Juraj Štefanides, Lukáš Václavík, Jerguš Tátoš, Jozef Švehla a Ladislav Plánka z Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

viac »

Inaugurácia rektora a dekanov EU v Bratislave

Slávnostná inaugurácia rektora Ferdinanda Daňa a dekanov fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave: Národohospodárskej fakulty Mikuláša Luptáčika, Obchodnej fakulty Štefana Žáka, Fakulty hospodárskej informatiky Ivana Brezinu, Fakulty podnikového manažmentu Petra Markoviča, Fakulty aplikovaných jazykov Radoslava Štefančíka a Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach Zuzany Hajduovej sa konala v aule EU v Bratislave 27. marca 2015.

viac »

Venujte 2% pre neinvestičný fond "Ekonomická univerzita, n.f."

Vážené dámy a páni, zákon číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje právnickým a fyzickým osobám venovať 2% zo svojej zaplatenej dane za rok 2014 niektorej organizácii zaregistrovanej Notárskou komorou Slovenskej republiky v centrálnom zozname prijímateľov. Takouto organizáciou je aj neinvestičný fond, ktorý zriadila Ekonomická univerzita v Bratislave v roku 2002 s názvom „Ekonomická univerzita, n.f.“ s cieľom podporiť rozvoj kultúry, vedy a vzdelanosti akademickej obce univerzity.

viac »

Vedecká štúdia pre Zväz strojárskeho priemyslu SR

Ekonomická univerzita v Bratislave a Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky uzavreli zmluvu o vyhotovení vedeckej štúdie Spracovateľský priemysel SR – stav a perspektívy rozvoja.

viac »
archív všetkých udalostí »

Občerstvenie na štátne záverečné skúšky

Milí študenti, ponúkame Vám občerstvenie na štátne záverečné skúšky, ktoré za Vás zabezpečíme kvalitne a lacno.

ERASMUS PLUS zahraničná stáž pre študentov – leto 2015

Posledná možnosť prihlásiť sa na zahraničnú letnú stáž cez program ERASMUS+ a získať na ňu grantový príspevok. Viac informácii môžete získať u koordinátorky Ing. Ivany Vyskočovej, ivana.vyskocova@euba.sk, T:02/6729 5386 alebo osobne v m.č. A3.16.

Internship at the Trade & Investment Section

The British Embassy in Bratislava is looking for an Intern for the Trade & Investment section with a planned start date in June 2015.

PODMIENKY PROGRAMU CEEPUS PRE AKAD. ROK 2015/2016

V rámci štipendijného programu CEEPUS boli EU v Bratislave pridelené nasledovné kvóty pre akademický rok 2015/2016 pre študentov v rámci siete AMADEUS a REDENE.

Študentská anketa 2014/2015 – letný semester

Milé študentky a študenti, v termíne do 3. mája do 15. septembra 2015 je tu pre Vás sprístupnená študentská anketa, v ktorej môžete vyjadriť svoje názory, napísať Vaše postrehy a pohľady na predmet a na učiteľov.

archív všetkých článkov »