Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017

Pozývame všetkých zamestnancov EU v Bratislave na slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017, ktoré sa uskutoční v utorok 27. septembra 2016 o 9:15 hod. v aule EU v Bratislave za prítomnosti rektora, vedenia univerzity a pozvaných hostí.

viac »

Udelenie čestnej vedeckej hodnosti doctor honoris causa EU v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave udelí dňa 27. septembra 2016 titul doctor honoris causa EU v Bratislave prof. Ľubošovi Pástorovi, PhD., profesorovi na The University of Chicago Booth School of Business v Chicagu, Illinois, USA a členovi Bankovej rady Národnej banky Slovenska, ako ocenenie medzinárodne uznávanej a rešpektovanej osobnosti za prínos v oblasti financií a finančných trhov.

viac »

Významný úspech študentov NHF na medzinárodnej súťaži v tradingu RETC 2016

V dňoch 25. - 27. augusta 2016 sa v Ríme konala druhá edícia renomovanej medzinárodnej súťaže v tradingu pre študentov ekonomických a business fakúlt Rotman European Trading Competition 2016. Ekonomickú univerzitu v Bratislave v konkurencii 28 zahraničných univerzít z krajín EU28 a Nórska zastupovali študenti Národohospodárskej fakulty v zložení Tomáš Mihalík (2.ročník 2. stupeň odboru Bankovníctvo), Michaela Kubecová (1.ročník 2. stupeň odboru Bankovníctvo), Lucia Mrázová (1.ročník 2. stupeň odboru Hospodárska politika) a Martin Nebesník (1.ročník 2. stupeň odboru Bankovníctvo).

viac »

Indonézsky veľvyslanec na návšteve univerzity

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo prijal 16. augusta 2016 jeho excelenciu pána Djumantora Purwokoputra Purba, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Indonézie na Slovensku, ktorý v minulých rokoch dva krát vystúpil v rámci dvojsemestrálneho predmetu Diplomacia v praxi.

viac »

Návšteva nového veľvyslanca Japonska

J. E. pán Jun SHIMMI, nový mimoriadny a splnomocnený japonský veľvyslanec, ktorý odovzdal poverovacie listiny prezidentovi SR 18. júna 2016, navštívil Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Bolo to jedno z jeho prvých oficiálnych stretnutí. Na prijatí rektorom univerzity prof. Ferdinandom Daňom sa zúčastnili aj kultúrna attache Veľvyslanectva Japonska Ms. Tomoe KOMATSU a prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave Mgr. Boris Mattoš.

viac »
archív všetkých udalostí »

Prihláste sa na predmety, ktoré vedú lídri z praxe

Centrum severoamerických štúdií ponúka študentom zapísať predmety, ktoré učia odborníci z firiem ako IBM, Lenovo, Dell, AT&T, O2, Seesame a iné.

International day

International day

Zápis na telesnú výchovu (22. - 29. september)

Zápis na hodiny TV pre akademický rok 2016/2017 sa koná od 22. do 29. septembra 2016. Výučba začína 3. októbra 2016.

Výberové konanie na prestížne partnerské univerzity

Výberové konanie na prestížne partnerské univerzity

Rozvrh DŠ a EŠ na ZS 2016/2017

Rozvrh pre denné a externé štúdium na zimný semester 2016/2017.

archív všetkých článkov »