Štúdium

 

Harmonogram akademického roka 2016/2017 na FAJ EU v Bratislave

Harmonogram akademického roka 2016/2017 na FAJ

 

Termíny zápisov v akademickom roku 2016/2017 na FAJ EU v Bratislave

 

Termíny zápisov v akademickom roku 2016/2017

 

Ubytovanie

 

Dôležité informácie týkajúce sa Zásad prideľovania ubytovania, ako aj Harmonogramu ubytovania a iné informácie nájdete na oficiálnej webovej stránke Ekonomickej Univerzity v Bratislave - http://www.euba.sk/pracoviska/utvary-riadene-rektorom/centrum-podnikatelskych-cinnosti-a-univerzitnych-sluzieb/studentske-domovy
V prípade otázok a nejasností kontaktujte ubytovaciu komisiu - ubytovanie.faj@gmail.com