Detská ekonomická univerzita

Detská ekonomická univerzita BBS EUBA

Štvrtý ročník Detskej ekonomickej univerzity organizovaný Bratislavskou Business  School Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej DEU) sa uskutočnil v termíne od 4. júla do 15. júla 2016. Cieľom DEU je priblížiť deťom vo veku od 7 – 14 rokov svet ekonómie. Deti sa oboznámia so základnými pojmami, aktuálnymi ekonomickými témami prostredníctvom prednášok skúsených pedagógov, ako aj renomovaných odborníkov z praxe. Na konci štúdia na DEU získajú účastníci diplom a titul inžinier – junior Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Pokračujeme v tradícií DEU i v budúcnosti, pričom už teraz perspektívne uvažujeme, aby nasledujúce ročníky DEU sa uskutočňovali v pravidelnom termíne: 2. - 3. júlový týždeň príslušného roka.

Program DEU je rozvrhnutý do dvoch týždňov. Po slávnostnom otvorení sa uskutoční  zápis spolu s výberom voliteľných aktivít. Štúdium na DEU prebieha  formou prednášok, workshopov, výletov a exkurzií. Bohatý a atraktívny program pozostáva zo slávnostného otvorenia a ukončenia DEU za účasti rektora a prorektorky pre manažovanie akademických projektov EU v Bratislave,  odborných prednášok a atraktívnych a poučných workshopov.

Výsledkom  projektu je zmysluplne strávený voľný čas počas letných prázdnin a iniciovanie záujmu  o štúdium na EU v Bratislave. Program sa snažíme každoročne obmieňať a aktualizovať. Ku koncu projektu každoročne vykonávame prieskum - čo deti najviac zaujalo a naopak, s cieľom zatraktívniť túto aktivitu. Stretávame sa s pozitívnymi reakciami tak od rodičov, ako aj od samotných detí.  

 

Program DEU 2016