Stravovanie

 

 

Informácie k stravovaniu 

Ponuka denného menu v Študentských jedálňach EU v Bratislave je zverejnená na internete http://jedalen.euba.sk a na informačných tabuliach v uvedených stravovacích zariadeniach.

Platbu za jedlo je možné realizovať elektronicky, prostredníctvom ISIC karty cez stravovací systém CardPay, na základe zálohovej platby v hotovosti v pokladni ŠJ EU v Bratislave na Dolnozemskej ceste 1, alebo elektronickým bankovým prevodom.

Oznamujeme študentom EU v Bratislave, že peniaze na stravovanie si môžu vkladať cez Internet banking. Vložené peniaze budú pripísané na účet do 3 dní.

Povinné údaje pri platbe:
Číslo účtu: 7000074423

IBAN: SK60 8180 0000 0070 0007 4423
Kód banky: 8180
Variabilný symbol: osobné číslo študenta – toto číslo sa Vám zobrazí po priložení ISIC karty k terminálu na objednávanie stravy VPRAVO HORE (osobné číslo nie je uvedené na ISIC karte)
Špecifický symbol: 7777 /povinne uviesť!!/

Prípadné reklamácie u p. Hradeckej, email:  jana.hradecka@euba.sk

 

ID – osobné číslo študenta
Po priloženie ISIC karty k terminálu sa zobrazí vpravo hore (iba číslice – bez „Str.2013“).
ID nieje uvedené na ISIC karte.

Objednávanie obedov cez internet:
jedálny lístok nájdete na stránkach euba.sk - http://jedalen.euba.sk/index.aspx
login: ID (osobné číslo)
heslo: ID (osobné číslo)

Zisťovanie zostatku na ISIC karte
Na terminály po zvolení možnosti „Prehlaď objednávok“ sa zostatok zobrazí vpravo hore.

Cena stravných lístkov

 

ŠJ Dolnozemská  

 • zamestnanec EU 0,98 €
 • dôchodca 1,34 €
 • študent 2,00 €


ŠJ Ekonóm

 • zamestnanec EU 1,06 €
 • dôchodca 1,42 €
 • študent 2,16 €


Bufet Výučba 2

 • zamestnanec EU 1,06 €
 • dôchodca 1,42 €
 • štud.m.jedlo3 1,30 €
 • štud.m.jedlo2 1,40 €
 • štud.m.jedlo1 1,50 €


Baracuda ŠD Vlčie Hrdlo

 • zamestnanec EU 1,08 €
 • dôchodca 1,44 €
 • študent 2,20 €

Konventná

 

 • zamestnanec EU 1,06 €
 • dôchodca 1,42 €


Oznamy

 

OZNAM zmena v objednávaní obedov v stravovacom systéme Cardpay 

 

Dohoda o zrážkach zo mzdy na úhradu záväzkov za poskytnutie stravy -  stravné lístky

 

Pokladňa EU v Bratislave

Otváracie hodiny pokladne: od 26.9.2016 do 30.9.2016:

Pondelok 26.9. od 11.00 do 13.00 hod.

Utorok 27.9. od 11.00 do 13.00 hod.

Streda 28.9. od 11.00 do 13.00 hod.

Štvrtok 29.9 od 11.00 do 13.00 hod.

Piatok 30.9 zatvorené

 

Kontakt: Jana Hradecká, jana.hradecka@euba.sk +421 2 6729 1659, 5309

 

Stravovacia komisia EU v Bratislave

Stravovacia komisia je poradným orgánom riaditeľky CPČaUS EU v Bratislave na zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb vysokého štandardu pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave ako aj pre iných záujemcov, v zmysle platných predpisov. Spolupracuje s vedúcimi zamestnancami stravovacích zariadení EU v Bratislave, prerokúva požiadavky a návrhy členov komisie a predkladá odporúčania v súlade s platnou legislatívou pre oblasť stravovania. Dozerá na hygienu prevádzky v stravovacích zariadeniach. Spolupracuje pri vytváraní kultúrneho prostredia a estetiky stolovania. Komisia má právo hodnotiť:

 • kvalitatívnu a formálnu stránku jedálneho lístka,
 • sortiment výrobkov v bufetoch,
 • prevádzkovú hygienu v stravovacích zariadeniach.

Zápisnice  zo zasadnutia Stravovacej komisie EU v Bratislave:

 

Zápisnica č. 1-2016 zo zasadnutia Stravovacej komisie EU v Bratislave


Zápisnica č. 2-2015 zo zasadnutia Stravovacej komisie EU v Bratislave


Zápisnica č. 1-2015 zo zasadnutia Stravovacej komisie EU v Bratislave

 

Zápisnica č. 2-2014 zo zasadnutia Stravovacej komisie EU v Bratislave

 

Zápisnica č. 1-2014 zo zasadnutia Stravovacej komisie EU v Bratislave

 

Zápisnica č. 2-2013 zo zasadnutia Stravovacej komisie EU v Bratislave

 

Zápisnica č. 1-2013 zo zasadnutia Stravovacej komisie EU v Bratislave

 

V prípade pripomienok a námetov k stravovaniu na EU v Bratislave sa môžete obrátiť priamo na členov stravovacej komisie alebo zaslať email na strava.euba@gmail.com

 

MENO

Pracovisko

Kontakt

Doktorovová Božena

Referát IaEM

bozena.doktorovova@euba.sk

Horváthová Mária

CPČaUS

maria.horvathova@euba.sk

Mgr. Ing. Ingrid Ondrejková-Krčová, PhD.

FHI EU

ingrid.krcova@euba.sk

Veselovská Stanislava, Ing., PhD.

NHF EU

stanislava.veselovska@euba.sk

Kuchyňková Helena,Ing.

CPČaUS

helena.kuchynkova@euba.sk

Szakalová Zora, Ing. - predsedníčka komisie

OF EU

zora.szakalova@euba.sk

Modrovská Leokádia

SEK

leokadia.modrovska@euba.sk

Ondrejkovičová Jana

FAJ EU

jana.ondrejkovicova@euba.sk

Polednáková Anna, doc., Dr., Ing.

FPM

anna.polednakova@euba.sk

Rudavská Iveta, Ing.

ŠD Dolnozemská

iveta.rudavska@euba.sk

Lukáš Takáč

Študentský parlament

lukas.takac013@gmail.com

 

 

Prevádzky poskytujúce stravovanie

Študentská jedáleň EU v Bratislave Dolnozemská cesta 1

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – piatok od 11:00 h do 14:00 h

Od soboty 26.9.2014 bude v zimnom semestri poskytovaná strava - obedy každú sobotu v čase výdaja od 11:00 - 12:30 hod


Stravu je možné poskytnúť aj externým študentom s úhradou v hotovosti.Študentská jedáleň EU v Bratislave EKONÓM Prístavná 8

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – piatok od 11:00 h do 13:30 h


Bufet EU v Bratislave Dolnozemská č. 1 - budova Výučba I.

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – štvrtok od 7:00 h do 17:00
Piatok od 7:00 h do 15:00 h
Sobota - od 7:00 h do 14:00 h

Bufet EU v Bratislave Dolnozemská č. 1 - budova Výučba II.

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – štvrtok od 7:00 h do 17:00 h
Piatok od 7:00 h do 15:00 h
Sobota - od 7:00 h do 14:00

Výdaj obedov pre zamestnancov:

Pondelok - piatok od 11:30 h do 14:00 h

 

 Jedálny listok od 26.9.2016 do 30.9.2016Bufet EU v Bratislave pri Študentskom domove Horský park

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – štvrtok od 7:00 h do 21:00 h
Piatok - od 7:00 h do 20:00 h
Sobota – nedeľa od 9:30 h do 20:00 hStravovacie a ubytovacie zariadenie EU v Bratislave Konventná

 

Jedálny lístok od 26.9.2016 do 30.9.2016

 


Súkromné zariadenia na EU v Bratislave

Caffeteria freshlemon

 

Štýlová caffeteria Freshlemon v budove Výčba 1 ponúka:

 • bagety, zákusky, kávičku Lavazza, fresh šťavy
 • COFFEE TO GO!
 • čerstvo pečené croissanty, slnička, pagáče, ovocné mriežky
 • občerstvenie na štátnice, obhajoby
 • reprzentatívne a príjemné miesto na stretnutia pre Vaše návštevy
 • priestor na oslavy

PONUKA NA ŠTÁTNICE

 

Kontakt: lemoneuba@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/CaffeteriaFreshLemon

Otváracie hodiny:

Po-Št 7.00h - 18.30h
Pia 7.00h - 13.00h
So 8.00h - 13.00h