Stravovanie

 

 

Informácie k stravovaniu 

Ponuka denného menu v Študentských jedálňach EU v Bratislave je zverejnená na internete http://jedalen.euba.sk a na informačných tabuliach v uvedených stravovacích zariadeniach.

Platbu za jedlo je možné realizovať elektronicky, prostredníctvom ISIC karty cez stravovací systém CardPay, na základe zálohovej platby v hotovosti v pokladni ŠJ EU v Bratislave na Dolnozemskej ceste 1, alebo elektronickým bankovým prevodom.

Oznamujeme študentom EU v Bratislave, že peniaze na stravovanie si môžu vkladať cez Internet banking. Vložené peniaze budú pripísané na účet do 3 dní.

Povinné údaje pri platbe:
Číslo účtu: 7000074423

IBAN: SK60 8180 0000 0070 0007 4423
Kód banky: 8180
Variabilný symbol: osobné číslo študenta – toto číslo sa Vám zobrazí po priložení ISIC karty k terminálu na objednávanie stravy VPRAVO HORE (osobné číslo nie je uvedené na ISIC karte)
Špecifický symbol: 7777 /povinne uviesť!!/

Prípadné reklamácie u p. Hradeckej, email:  jana.hradecka@euba.sk

 

ID – osobné číslo študenta
Po priloženie ISIC karty k terminálu sa zobrazí vpravo hore (iba číslice – bez „Str.2013“).
ID nieje uvedené na ISIC karte.

Objednávanie obedov cez internet:
jedálny lístok nájdete na stránkach euba.sk - http://jedalen.euba.sk/index.aspx
login: ID (osobné číslo)
heslo: ID (osobné číslo)

Zisťovanie zostatku na ISIC karte
Na terminály po zvolení možnosti „Prehlaď objednávok“ sa zostatok zobrazí vpravo hore.

Cena stravných lístkov

 

ŠJ Dolnozemská  

 • zamestnanec EU 0,98 €
 • dôchodca 1,34 €
 • študent 2,00 €


ŠJ Ekonóm

 • zamestnanec EU 1,06 €
 • dôchodca 1,42 €
 • študent 2,16 €


Bufet Výučba 2

 • zamestnanec EU 1,06 €
 • dôchodca 1,42 €
 • štud.m.jedlo3 1,30 €
 • štud.m.jedlo2 1,40 €
 • štud.m.jedlo1 1,50 €


Baracuda ŠD Vlčie Hrdlo

 • zamestnanec EU 1,08 €
 • dôchodca 1,44 €
 • študent 2,20 €

Konventná

 

 • zamestnanec EU 1,06 €
 • dôchodca 1,42 €


Oznamy

Letná prevádzka stravovacích zariadení EU v Bratislave

 

OZNAM zmena v objednávaní obedov v stravovacom systéme Cardpay

 

Dohoda o zrážkach zo mzdy na úhradu záväzkov za poskytnutie stravy

 

Dohoda o zrážkach zo mzdy na úhradu záväzkov za poskytnutie stravy - gastrolístky

 

Pokladňa EU v Bratislave

Do konca augusta bude pokladňa zatvorená.

Karty si môžete dobíjať v kancelárii p. Hradeckej – rektorát, 3. poschodie, A3.08


Otváracie hodiny pokladne: od 23.5.2016 do 8.6.2016 pondelok od 11.00 do 12.00 hod.

 

Kontakt: Jana Hradecká, jana.hradecka@euba.sk +421 2 6729 1659, 5309

 

Stravovacia komisia EU v Bratislave

Stravovacia komisia je poradným orgánom riaditeľky CPČaUS EU v Bratislave na zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb vysokého štandardu pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave ako aj pre iných záujemcov, v zmysle platných predpisov. Spolupracuje s vedúcimi zamestnancami stravovacích zariadení EU v Bratislave, prerokúva požiadavky a návrhy členov komisie a predkladá odporúčania v súlade s platnou legislatívou pre oblasť stravovania. Dozerá na hygienu prevádzky v stravovacích zariadeniach. Spolupracuje pri vytváraní kultúrneho prostredia a estetiky stolovania. Komisia má právo hodnotiť:

 • kvalitatívnu a formálnu stránku jedálneho lístka,
 • sortiment výrobkov v bufetoch,
 • prevádzkovú hygienu v stravovacích zariadeniach.

Zápisnice  zo zasadnutia Stravovacej komisie EU v Bratislave:

 

Zápisnica č. 1-2016 zo zasadnutia Stravovacej komisie EU v Bratislave


Zápisnica č. 2-2015 zo zasadnutia Stravovacej komisie EU v Bratislave


Zápisnica č. 1-2015 zo zasadnutia Stravovacej komisie EU v Bratislave

 

Zápisnica č. 2-2014 zo zasadnutia Stravovacej komisie EU v Bratislave

 

Zápisnica č. 1-2014 zo zasadnutia Stravovacej komisie EU v Bratislave

 

Zápisnica č. 2-2013 zo zasadnutia Stravovacej komisie EU v Bratislave

 

Zápisnica č. 1-2013 zo zasadnutia Stravovacej komisie EU v Bratislave

 

V prípade pripomienok a námetov k stravovaniu na EU v Bratislave sa môžete obrátiť priamo na členov stravovacej komisie alebo zaslať email na strava.euba@gmail.com

 

MENO

Pracovisko

Kontakt

Doktorovová Božena

Referát IaEM

bozena.doktorovova@euba.sk

Horváthová Mária

CPČaUS

maria.horvathova@euba.sk

Mgr. Ing. Ingrid Ondrejková-Krčová, PhD.

FHI EU

ingrid.krcova@euba.sk

Veselovská Stanislava, Ing., PhD.

NHF EU

stanislava.veselovska@euba.sk

Kuchyňková Helena,Ing.

CPČaUS

helena.kuchynkova@euba.sk

Szakalová Zora, Ing. - predsedníčka komisie

OF EU

zora.szakalova@euba.sk

Modrovská Leokádia

SEK

leokadia.modrovska@euba.sk

Ondrejkovičová Jana

FAJ EU

jana.ondrejkovicova@euba.sk

Polednáková Anna, doc., Dr., Ing.

FPM

anna.polednakova@euba.sk

Rudavská Iveta, Ing.

ŠD Dolnozemská

iveta.rudavska@euba.sk

Lukáš Takáč

Študentský parlament

lukas.takac013@gmail.com

 

 

Prevádzky poskytujúce stravovanie

Študentská jedáleň EU v Bratislave Dolnozemská cesta 1

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – piatok od 11:00 h do 14:00 h

Od soboty 26.9.2014 bude v zimnom semestri poskytovaná strava - obedy každú sobotu v čase výdaja od 11:00 - 12:30 hod


Stravu je možné poskytnúť aj externým študentom s úhradou v hotovosti.Študentská jedáleň EU v Bratislave EKONÓM Prístavná 8

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – piatok od 11:00 h do 13:30 h


Bufet EU v Bratislave Dolnozemská č. 1 - budova Výučba I.

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – štvrtok od 7:00 h do 17:00
Piatok od 7:00 h do 15:00 h
Sobota - od 7:00 h do 14:00 h

Bufet EU v Bratislave Dolnozemská č. 1 - budova Výučba II.

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – štvrtok od 7:00 h do 17:00 h
Piatok od 7:00 h do 15:00 h
Sobota - od 7:00 h do 14:00

Výdaj obedov pre zamestnancov:

Pondelok - piatok od 11:30 h do 14:00 h

 

 

Jedálny listok od 5.9.2016 do 9.9.2016Bufet EU v Bratislave pri Študentskom domove Horský park

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – štvrtok od 7:00 h do 21:00 h
Piatok - od 7:00 h do 20:00 h
Sobota – nedeľa od 9:30 h do 20:00 hStravovacie a ubytovacie zariadenie EU v Bratislave Konventná

 

Jedálny lístok od 22.8.2016 do 26.8.2016

Jedálny lístok od 29.8.2016 do 2.9.2016

 


Súkromné zariadenia na EU v Bratislave

Caffeteria freshlemon

 

Štýlová caffeteria Freshlemon v budove Výčba 1 ponúka:

 • bagety, zákusky, kávičku Lavazza, fresh šťavy
 • COFFEE TO GO!
 • čerstvo pečené croissanty, slnička, pagáče, ovocné mriežky
 • občerstvenie na štátnice, obhajoby
 • reprzentatívne a príjemné miesto na stretnutia pre Vaše návštevy
 • priestor na oslavy

PONUKA NA ŠTÁTNICE

 

Kontakt: lemoneuba@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/CaffeteriaFreshLemon

Otváracie hodiny:

Po-Št 7.00h - 18.30h
Pia 7.00h - 13.00h
So 8.00h - 13.00h