Harmonogram akademického roka na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Harmonogram ak. roka 2016/2017 na EU v Bratislave

Harmonogram ak. roka 2015/2016 na EU v Bratislave:

 

 

Termín

Poznámka

Zápisy na štúdium

2. 9. – 18. 9. 2015

podľa harmonogramov fakúlt

Úvodné informácie pre študentov 1. ročníka

2. 9. – 18. 9. 2015

podľa harmonogramov fakúlt

Slávnostné otvorenie akademického roka

21. 9. 2015

centrálne pre celú univerzitu

Výučba – zimný semester – denné štúdium – 1. a 2. stupeň

21. 9. – 18. 12. 2015

 

Týždeň na udeľovanie zápočtov

14. 12. – 19. 12. 2015

 

Výučba – zimný semester – externé štúdium – 1. a 2. stupeň

19. 9. – 19. 12. 2015

okrem 31. 10. 2015 (v prípade potreby v piatok)

Výučba – zimný semester – 3. stupeň štúdia

september – december 2015

podľa harmonogramov fakúlt

Skúškové obdobie – zimný semester

21. 12. – 23. 12. 2015

4. 1. – 12. 2. 2016

 

Výučba – letný semester – denné štúdium –  1. a 2. ročník 1. stupňa a 1. ročník 2. stupňa

 

15. 2. – 13. 5. 2016

 

Výučba – letný semester – denné štúdium – 3. ročník 1. stupňa a 2. ročník 2. stupňa

15. 2. – 29. 4. 2016

 

Výučba – letný semester – externé štúdium – 1. a 2. ročník 1. stupňa a 1. ročník 2. stupňa

 

13. 2. – 14. 5. 2016

 

okrem 26. 3. 2016

Výučba – letný semester – externé štúdium – 3. ročník 1. stupňa a 2. ročník 2. stupňa

13. 2. – 30. 4. 2016

okrem 26. 3. 2016

Týždeň na udeľovanie zápočtov

25. 4. – 30. 4. 2016

9. 5. – 14. 5. 2016

pre záverečné ročníky na 1. a 2. stupni

pre ostatné ročníky na 1. a 2. stupni

Výučba – letný semester – 3. stupeň štúdia

február – máj 2016

podľa harmonogramov fakúlt

Skúškové obdobie – 3. ročník 1. stupňa a 2. ročník 2. stupňa

2. 5. – 27. 5. 2016

podľa harmonogramov fakúlt

Skúškové obdobie – letný semester

16. 5. – 8. 7. 2016*

22. – 26. 8. 2016***

 

Štátne skúšky – bakalárske, inžinierske

16. 5. – 8. 7. 2016**

podľa harmonogramov fakúlt

Štátne skúšky – dizertačné

 

podľa harmonogramov fakúlt

Prijímacie skúšky pre 1. stupeň štúdia

13. 6. – 17. 6. 2016

 

Prijímacie skúšky pre 2. stupeň štúdia

20. 6. – 8. 7. 2016

22. 8. – 31. 8. 2016

podľa harmonogramov fakúlt

Prijímacie skúšky pre 3. stupeň štúdia

jún – júl 2016

podľa harmonogramov fakúlt

Opravný termín štátnych skúšok na 1. stupni štúdia

august 2016

podľa harmonogramov fakúlt

Opravný termín štátnych skúšok na 2. stupni štúdia

august 2016 – máj 2017

podľa harmonogramov fakúlt

Promócie (2. stupeň štúdia)

27. 6. – 8. 7. 2016

 

Promócie (1. stupeň štúdia)

4. 7 . – 8. 7. 2016

podľa harmonogramov fakúlt

Promócie (3. stupeň štúdia)

október 2015                 marec 2016

 

Obdobie hlavných prázdnin

11. 7. – 31. 8. 2016

 

 

* v období prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia možno skúšať iba v popoludňajších hodinách po 15.00 hod.

** okrem obdobia prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia

*** učitelia majú možnosť vypísať termíny skúšok aj v termíne od 22.8. do 26.8.2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prerokovalo: Vedenie EU v Bratislave dňa 14.1.2015

Prerokovalo a schválilo: Kolégium rektora EU v Bratislave dňa 21. 1. 2015