Pozvánka na zasadnutie Akademickej obce Ekonomickej univerzity v Bratislave

Pozývame všetkých učiteľov, vedeckých a odborných pracovníkov a študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave na z a s a d n u t i e  Akademickej obce Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 26. 1. 2015 o 10.00 h v Aule EU v Bratislave

viac »

Informačný deň na EU v Bratislave

Záujemcov o štúdium na EU v Bratislave pozývame na Informačný deň Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 6. februára 2015 o 9.00 h v aule EU v Bratislave, 4.2.2015 o 14.00 h v budove fakulty v Košiciach a 5.2.2015 o 14.00 h na Pedagogickom pracovisku v Michalovciach.

viac »

Udelenie titulu Doctor Honoris Causa Michalovi Kováčovi a Petrovi Mihókovi

Ekonomická univerzita v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať na slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave rozšírené o Vedeckú radu Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave a o Vedeckú radu Obchodnej fakulty EU v Bratislave spojené s udelením titulu Doctor Honoris Causa Ekonomickej Univerzity v Bratislave pánovi Michalovi Kováčovi, prvému prezidentovi Slovenskej republiky, a pánovi Petrovi Mihókovi, predsedovi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

viac »

Václav Klaus znovu na Ekonomickej univerzite

Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra ekonomickej teórie organizuje v dňoch 13. a 14. novembra 2014 medzinárodnú vedeckú konferenciu „Ekonomická teória a ekonomická realita 2014“.

viac »

Ekonomický prehľad SR 2014

Generálny tajomník OECD Ángel Gurría navštívi dňa 5. 11. 2014 Ekonomickú univerzitu v Bratislave, kde prednesie závery a odporúčania správy OECD „Ekonomický prehľad SR 2014“.

viac »
archív všetkých udalostí »

University Dance Center - StudentsWay OZ

Tanečná škola University Dance Center na EU v Bratislave Ti aj tento rok prináša dávku radosti, zábavy, vášne, ale aj potu a driny. Nenechaj sa zmiasť, nejde len o tanec, v širokej ponuke kurzov nájdeš aj taebo aerobic, zumbu či jogu.

Kurz čínskeho jazyka

Konfuciov inštitút v Bratislave v spolupráci s Fakultou aplikovaných jazykov EU v Bratislave ponúka študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave možnosť prihlásenia sa na kurz čínskeho jazyka, ktorého výučba bude prebiehať od 24. 2. 2015 (každý utorok) v čase od 17:00 do 18:30 hod.

Prieskum názorov študentov na študijný program (3 stupeň štúdia).

Doktorandi, v termíne od 15. januára 2015 do 13.marca 2015 spúšťame prostredníctvom AIS on-line anketu F6 – VVD2 „Prieskum názorov študentov na študijný program “(3 stupeň štúdia).

PRÜFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH INTERNATIONAL

FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV EU organizuje a ponúka od letného semestra akademického roku 2014/2015 jednosemestrálny prípravný kurz na medzinárodne uznávanú skúšku z hospodárskej nemčiny PWD.

Registrácia na predmety CNAS v letnom semestri otvorená

Centrum severoamerických štúdií EU v Bratislave (CNAS) otvára pre všetkých študentov v letnom semestri 5 celouniverzitne akreditovaných predmetov.

archív všetkých článkov »