Telefónny zoznam

Volanie z mimo univerzitného prostredia:
02/6729 + klapka (Bratislava)
055/722 + klapka (Košice)

Ak ste sa v telefónnom zozname nenašli resp. našli chybu, nepresnosti alebo neaktuálne údaje, nahláste zmenu na webmaster@euba.sk A3.06, klapka 5356


Zrušiť filter
«« prvá strana posledná strana »» « predchádzajúca
1 2 3 4
Priezvisko meno, titul
Klapka
Miestnosť
Pracovná pozícia
Fakulta
Útvar
ANTALOVÁ RENÁTA, MGR.ING.PHD.
5756
E7.06
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17100 - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
BABIČOVÁ MONIKA, MGR,
5708
A7.08
ŠTUD.REFER.
Fakulta hospodárskej informatiky
17000 - Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky
BANDURIČ IGOR, ING.PHD.
5861
E8.11
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17300 - Katedra aplikovanej informatiky FHI
BAŠTINCOVÁ ANNA, PROF.ING.CSC.
5758
E7.08
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17100 - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
BÁTOROVÁ ĽUBOMÍRA
5708
A7.08
ŠTUD.REFER.
Fakulta hospodárskej informatiky
17000 - Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky
BEDNÁR PETER, DOC.ING.CSC.
5858
E8.08
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17300 - Katedra aplikovanej informatiky FHI
BILÍKOVÁ MÁRIA, DOC.RNDR.PHD.
5842
D8.42
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17600 - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
BLAHUŠIAK MARTIN, ING.PHD.
5861
E8.11
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17300 - Katedra aplikovanej informatiky FHI
BLAHUŠIAKOVÁ MIRIAMA, ING.PHD.
5779
E7.29
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17100 - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
BOLGÁČ JÁN, ING.
5732
D7.32
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17400 - Katedra štatistiky FHI
BREZINA IVAN, PROF.ING.CSC.
5735,5736
D7.36
DEKAN
Fakulta hospodárskej informatiky
17200 - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
BUČANOVÁ YVETTA, ING.
5709
A7.09
ŠTUD.REFER.
Fakulta hospodárskej informatiky
17000 - Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky
CÁRACHOVÁ MAGDALÉNA, ING.PHD.
5864
E8.14
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17300 - Katedra aplikovanej informatiky FHI
COSS SOŇA, ING.PHD.
5712
D7.12
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17400 - Katedra štatistiky FHI
ČERTEKOVÁ EVA
5834
D8.34
SEKRETÁRKA
Fakulta hospodárskej informatiky
17200 - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
ČIČKOVÁ ZUZANA, DOC.ING.PHD.
5826
D8.28
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17200 - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
DIDEKOVÁ VLASTA, MGR.
5770
E7.20
SEKRETÁRKA
Fakulta hospodárskej informatiky
17100 - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
DROZDOVÁ DANIELA, ING.
5734
D7.34
ODB.ZAMESTNANEC
Fakulta hospodárskej informatiky
17000 - Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky
FECENKO JOZEF, DOC.RNDR.CSC.
5814,5839
D8.14,D8.39
VED.KATEDRY
Fakulta hospodárskej informatiky
17600 - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
FENDEK MICHAL, PROF.ING.CSC.
5833
D8.33
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17200 - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
FROLKOVÁ ANNA
5870
E8.20
SEKRETÁRKA
Fakulta hospodárskej informatiky
17300 - Katedra aplikovanej informatiky
FURKOVÁ ANDREA, ING.PHD.
5832
D8.32
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17200 - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
GAŠPARÍNOVÁ MARTINA
5840
D8.40
SEKRETÁRKA
Fakulta hospodárskej informatiky
17600 - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
GEŽÍK PAVEL, ING.PHD.
5820
D8.20
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17200 - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
GOGA MARIÁN, DOC.ING.PHD.
5824
D8.24
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17200 - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
HANUŠOVSKÁ HELENA
5720
D7.20
KNIHOVNÍK
Fakulta hospodárskej informatiky
17000 - Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky
HORÁKOVÁ GALINA, DOC.RNDR.CSC.
5843
D8.43
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17600 - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
HORNICKÁ RENÁTA, ING.PHD.
5762
E7.12
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17100 - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
HUDEC MIROSLAV, DOC. DR.ING.
5871
E8.21
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17300 - Katedra aplikovanej informatiky
HURBÁNKOVÁ ĽUBICA, ING.PHD.
5728
D7.28
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17400 - Katedra štatistiky FHI
«« prvá strana posledná strana »» « predchádzajúca
1 2 3 4