Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Štatistické metódy v ekonómii

Dátum: 14.6.2017 - 17.6.2017

Miesto: VIRT
Organizátor: FHI KŠ
Kontaktná osoba: doc. Ing. Ľubica Sipková, PhD.
Hostia: Učitelia a doktorandi KŠ

Seminár bude zameraný na prezentáciu najnovších výsledkov výskumu učiteľov Katedry štatistiky

« späť