Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a praxi

Dátum: 14.6.2017 - 16.6.2017

Miesto: Račkova dolina
Organizátor: KOVE FHI EU
Kontaktná osoba: Ing. Marián Reiff, PhD., 02/67295823, marian.reiff@euba.sk
Hostia: učitelia, doktorandi zo slovenských a zahraničných univerzít

Seminár je určený na prezentáciu využitia kvantitatívnych metód vo vedecko–výskumnej činnosti a v praxi.

« späť