Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Výsledky vedecko-výskumnej činnosti doktorandov

Dátum: 6.6.2017
Čas: 9.00 - 13.00

Miesto: A7.12
Organizátor: FHI KŠ
Kontaktná osoba: prof.Ing. Milan Terek, PhD.
Hostia: Pedagógovia, študenti a doktorandi študijných programov ŠME , Aktuárstvo a študijného odboru KME

VII. vedecko-odborný seminár

viac »

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Dátum: 1.6.2017 - 12.6.2017

Miesto: BBS

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

viac »