Univerzitné udalosti

Športovci EU v Bratislave na svetovom univerzitnom turnaji „EURO ROMA 2016“

Športovci Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v Ríme v dňoch 16. - 20.11. 2016 zúčastnili 2. SVETOVÉHO UNIVERZITNÉHO TURNAJA „EURO ROMA 2016“.

viac »

Prednáška izraelského veľvyslanca

J. E. pán Zvi Aviner-Vapni, veľvyslanec štátu Izrael v Slovenskej republike vystúpil 22. novembra 2016 s prednáškou v rámci Diplomacie v praxi. Jeho prednáška bola venovaná histórii židovského národa, obchodnej spolupráci medzi Izraelom a Slovenskom. Študenti sa v diskusii zaujímali tiež ...

viac »

Nový gruzínsky veľvyslanec hosťom Diplomacie v praxi

Šiestym hosťom Diplomacie v praxi v tomto semestri bol 15. novembra 2016 J. E. prof. Revaz Gachechiladze, veľvyslanec Gruzínska v Slovenskej republike. O spolupráci s gruzínskou partnerskou inštitúciou informovala hosťa Jana Blštáková, prodekanka pre medzinárodné vzťahy FPM EU v Bratislave. ...

viac »

Vízia Európskej únie, súčasnosť a budúcnosť II (problematika BREXITu)

Vo štvrtok 10. novembra 2016 sa uskutočnilo ďalšie zo série podujatí organizovaných na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie (1.7.2016 – 31.12.2016) s názvom „Vízia Európskej únie, súčasnosť a budúcnosť II (problematika BREXITu)“.

viac »

Prezentácia OECD na Ekonomickej univerzite v Bratislave

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016 hosťovala Ekonomická univerzita v Bratislave vo štvrtok 10.11.2016 p. Dónala Mulligana a p. Annu Osińsku, zástupcov Strategy & Business Analysis Group - Human Resource Management z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) so sídlom v Paríži.

viac »

PHF EU v Košiciach hostila svetové osobnosti z oblasti projektového manažmentu

Na pôde Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (PHF EU v Košiciach) sa 10. novembra 2016 uskutočnila 4. výročná konferencia o projektovom manažmente (4th TSSK PM COMMUNITY CONFERENCE), ktorú zastrešuje komunita projektových manažérov T-Systems Slovakia s.r.o.

viac »

Oficiálne zahájenie programu ACCA Accelerate na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Rozmýšľate o kariére v účtovníctve a audítorstve? Teraz máte možnost' byt' o krok vpred! lnžiniersky program "Účtovníctvo a audítorstvo" na Fakulte hospodárskej informatiky opätovne získal akreditáciu ACCA a nanovo spúšťa program ACCA Accelerale pre svojich študentov.

viac »

Prednáška japonského veľvyslanca

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska na Slovensku, J. E. pán Jun Shimmi vystúpil dňa 8.11.2016 s prednáškou na tému „Európa a Ázia – strategické partnerstvo“ v rámci dvojsemestrálneho cyklu Diplomacia v praxi. Študentom EU v Bratislave predstavil ...

viac »

Spolupráca a partnerstvo s austrálskymi univerzitami

Petr Vodvářka, zástupca pražskej pobočky Australian Trade and Investment Commission (ATIC) a honorárny konzul Austrálie pre Českú republiku prezentoval dňa 3.11.2016 za prítomnosti zástupcov fakúlt EU v Bratislave možnosti spolupráce s univerzitami v Austrálii. EU v Bratislave má ...

viac »

Čínsky veľvyslanec hosťom na Diplomacii v praxi

Dňa 25. októbra 2016 navštívil veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J.E. pán Lin LIN Ekonomickú univerzitu v Bratislave, stretol sa s rektorom, prof. Ferdinandom Daňom, prorektorom pre medzinárodné vzťahy Borisom Mattošom a prednášal pre študentov v rámci predmetu Diplomacia v praxi.

viac »