Pozvánka na konferenciu Aktuálne trendy v oblasti hospodárskej súťaže

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave a Protimonopolný úrad Slovenskej republiky Vás pozývajú na konferenciu Aktuálne trendy v oblasti hospodárskej súťaže, ktorá sa uskutoční 25. októbra 2017 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Medzi pozvanými sú aj uznávaní ekonómia Gerhard Clemenz, Klaus Gugles, či Petr Joakim Agrell.

Vybrané témy:

  • Nový prístup k notifikačným kritériám pri oznámeniach koncentrácií
  • Využívanie dôkazov v konaniach úradu, získaných v iných konaniach, najmä trestných
  • Miera regulácie v jednotlivých sektoroch a vyhodnotenie zavádzania súťažného princípu do vybraných sektorov prostredníctvom ungundlingu

Ďalšie informácie budú zverejnené na antimon.gov.sknhf.euba.sk

Aktuálne trendy v oblasti hospodárskej súťaže

« späť