Univerzitné udalosti

Študenti Obchodnej fakulty EU v Bratislave na expedícii Jamas 2017

Študenti Obchodnej fakulty EU v Bratislave, ktorí študujú v odbore cestovný ruch mali možnosť zúčastniť sa expedície Jamas 2017, ktorú zorganizovala cestovná kancelária Hydrotour.

viac »

Udelenie Ceny Imricha Karvaša za najlepšiu diplomovú a dizertačnú prácu

Na zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 5.6.2017 rektor EU v Bratislave prof. Daňo odovzdal Cenu prof. Imricha Karvaša za najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu a najlepšiu diplomovú prácu obhájenú v akademickom roku 2015/2016.

viac »

Nové profesorky emerita Ekonomickej univerzity v Bratislave

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Daňo odovzdal na zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave v pondelok 5.6.2017 diplomy o udelení čestného titulu „profesor emeritus“.

viac »

Územná samospráva získala ďalších absolventov vzdelávacieho programu „TOP manažment samosprávy“

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave v rámci cyklu vzdelávania manažmentu samospráv pod gestorstvom prof. Ing. Eleny Žárskej, CSc., zorganizovala dňa 2.6.2017 záverečné sústredenie programu „TOP manažment samosprávy“.

viac »

Slávia Ekonomická univerzita obhájila double

Rektor EU v Bratislave prof. Ferdinand Daňo prijal 1. júna 2017 volejbalistky Slávie EU Bratislava, ktoré v sezóne 2016/2017 obhájili double – majsterky SR (17. majstrovský titul) a víťaz v Slovenskom pohári (13. víťazstvo).

viac »

Stretnutie s odborníkmi z praxe

30. mája 2017 sa uskutočnilo stretnutie študentov Obchodnej fakulty EU v Bratislave s vedením CK HYDROTOUR.

viac »

7. ročník letnej školy IBCP v spolupráci s University of Wisconsin – La Crosse

V dňoch 24. mája - 9. júna 2017 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave koná už 7. ročník medzinárodne etablovaného programu letnej školy International Business Consulting Program (IBCP).

viac »

Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. prijal dňa 22. mája 2017 novú mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Turecka na Slovensku J.E. pani Ashgül Üğdül.

viac »

Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie

Dňa 18.5.2017 prijal rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. delegáciu Asociácie indonézskych súkromných univerzít (Sosiasi perguruan tinggi swasta indonesia - APTISI), ktorú tvorili rektori a vedúci predstavitelia 13 súkromných univerzít so zameraním na ekonomické vzdelávanie.

viac »

Celosvetovo uznávaný manažérsky kurz „Six Sigma“ aj na EU v Bratislave

V rámci programu Erasmus+ navštívil EU v Bratislave Marvin Gonzáles z College of Charleston, USA a realizovanie svojho pobytu začal dňa 3. mája 2017 prednáškou dvojdňového manažérskeho kurzu „Six Sigma“, určeného pre TOP manažérov.

viac »