Aktuálne výzvy

Aktuálne výzvy – štipendiá a granty

Výberové konanie na výskumné mobility v rámci projektu EDGE na rok 2017/2018

Vážení kolegovia, ak Vás zaujíma téma environmentálnej diplomacie a geopolitiky, ponúkame Vám príležitosť vycestovať na krátkodobé (1 - 4 týždne) a dlhodobé (1 semester) výskumné mobility na nasledujúce inštitúcie: Univerzitu v Liège a Inštitút politických vied Sciences Po v Paríži.

V prípade záujmu, pošlite svoj životopis a motivačný list v anglickom jazyku na adresu edge@euba.sk najneskôr do 30. apríla 2017.

Mobility sú realizované v rámci projektu H2020-Twinn-2015, GA 692413 EDGE - Environmental Diplomacy and Geopolitics.

Bližšie informácie týkajúce sa mobilít nájdete v prílohe a na http://labos.ulg.ac.be/edge/visiting-scholars/