3. International Week na EU v Bratislave

V dňoch 17. – 21. októbra 2016 bola Ekonomická univerzita v Bratislave hostiteľskou inštitúciou pre 23 zástupcov z 19 zahraničných partnerských univerzít z viacerých európskych i mimoeurópskych krajín v rámci 3. ročníka International Week. Podujatie univerzita organizovala s podporou programu ERASMUS+ a uskutočnilo sa pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a J. E. pána Helfrieda Carla, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku, ktorý spolu s rektorom Ferdinandom Daňom podujatie v prvý deň otvorili.

viac »

Prijatie gruzínskej delegácie

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo prijal 20. októbra 2016 pani Maku Ioseliani, rektorku Georgian Institute of Public Affairs (GIPA) a pani Irinu Gorgiladze, dekanku School of Government, ktoré sa zúčastnili na 3. ročníku mobilitného projektu International Week.

viac »

Kariérna cesta – veľtrh práce a kariérneho poradenstva

Ekonomická univerzita v Bratislave pomáha svojim študentom vo väzbe na ich uplatnenie na trhu práce rôznymi aktivitami. Jednou z nich je aj veľtrh práce a kariérneho poradenstva Kariérna cesta, ktorý sa uskutočnil 18. a 19. októbra 2016 v priestoroch univerzity na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave.

viac »

Palestínsky veľvyslanec opäť na návšteve univerzity

Veľvyslanec Palestíny J. E. Abdalrahman S. O. Bsaiso sa, po prednáškach v rokoch 2012 a 2014, aj v tomto semestri stretol v utorok 18. októbra 2016 s domácimi a zahraničnými študentmi v rámci predmetu Diplomacia v praxi. Predmetom živej diskusie so študentmi najmä boli otázky súvisiace s dlhotrvajúcim izraelsko-palestínskym konfliktom, ale tiež s problematikou vodných zdrojov či ekonomickej situácie na palestínskych územiach.

viac »

Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe

Ekonomická univerzita v Bratislave sa opäť zblížila s business komunitou – Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave (FPM EUBA) spustila 11. októbra 2016 slávnostným otvorením pilotného akreditovaného predmetu v anglickom jazyku Skills for Success – from University to Workplace (Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe), ktorý fakulta pripravila v spolupráci so zástupcami firiem združených v Business Service Center Forum (BSCF).

viac »
archív všetkých udalostí »

Univerzitné dni športu 2016

V dňoch 7. - 9.11.2016 sa v telocvični Horský park uskutočnia Univerzitné dni športu 2016.

Pre rozvrhy môžete využiť aplikáciu

Namiesto programu lookin.exe, vám ponúkame prehľadný rozvrh hodín, ktorý nájdete tu: http://euba-rozvrh.herokuapp.com Spätnú väzbu tvorcom môžete zanechať na tejto stránke:https://www.facebook.com/eubarozvrhy/

Otvárame nový praktický kurz Manažment medziľudských zručností

Ponúkame pre študentov zapísať si skvelý, praktický a interaktívny kurz Manažment medziľudských zručností – prípadové štúdie Lenovo. Kurz sa vyučuje blokovo, vždy vo štvrtok, 13:00 až 17:00. Prvá hodina je tento týždeň (13. 10. 2016) a posledná vo štvrtok 10. 11.

Otvorenie predajne študijnej literatúry

Vážení študenti, dovoľujeme si Vás upozorniť, že v dňoch 8.10.2016 a 15.10.2016 (soboty) v čase od 8,00 do 13,00 hod. bude otvorená predajňa študijnej literatúry Vydavateľstva Ekonóm v objekte výučby V2 (suterén).

Aktualizácia rozvrhu denného a externého štúdia na ZS 2016/2017

Rozvrh na zimný semester akademického roka 2016/2017 pre denné a externé štúdium bol aktualizovaný. Je k dispozícii na stránke: http://euba.sk/studenti/rozvrh-vyucby.

archív všetkých článkov »