Dudovci – úspešní Slováci vo svete

Ekonomická univerzita v Bratislave Vás pozýva na stretnutie s rodinou Dudovcov, štvrtou generáciou úspešných Slovákov vo svete 20. mája 2015 o 10.00 hod. v Spoločenskej miestnosti budovy V1.

viac »

Volejbalistky Slávie Ekonomická univerzita sú majsterky SR vo volejbale žien za rok 2015

Volejbalistky Slávie EU Bratislava vyhrali v sobotu v Spišskej Novej Vsi štvrtý finálový zápas 3:2 a stali sa majsterkami SR vo volejbale žien za rok 2015. Zakončili tým výbornú tohtoročnú sezónu, v ktorej vyhrali aj Slovenský pohár za rok 2015.

viac »

Slovenské národné finále medzinárodnej súťaže Global Management Challenge vyhrali študenti z EU v Bratislave.

V národnom kole najväčšej medzinárodnej súťaže v manažérskom riadení firiem Global Management Challenge zvíťazil študentský tím Aequitas v zložení Juraj Štefanides, Lukáš Václavík, Jerguš Tátoš, Jozef Švehla a Ladislav Plánka z Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

viac »

Inaugurácia rektora a dekanov EU v Bratislave

Slávnostná inaugurácia rektora Ferdinanda Daňa a dekanov fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave: Národohospodárskej fakulty Mikuláša Luptáčika, Obchodnej fakulty Štefana Žáka, Fakulty hospodárskej informatiky Ivana Brezinu, Fakulty podnikového manažmentu Petra Markoviča, Fakulty aplikovaných jazykov Radoslava Štefančíka a Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach Zuzany Hajduovej sa konala v aule EU v Bratislave 27. marca 2015.

viac »

Venujte 2% pre neinvestičný fond "Ekonomická univerzita, n.f."

Vážené dámy a páni, zákon číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje právnickým a fyzickým osobám venovať 2% zo svojej zaplatenej dane za rok 2014 niektorej organizácii zaregistrovanej Notárskou komorou Slovenskej republiky v centrálnom zozname prijímateľov. Takouto organizáciou je aj neinvestičný fond, ktorý zriadila Ekonomická univerzita v Bratislave v roku 2002 s názvom „Ekonomická univerzita, n.f.“ s cieľom podporiť rozvoj kultúry, vedy a vzdelanosti akademickej obce univerzity.

viac »
archív všetkých udalostí »

PODMIENKY PROGRAMU CEEPUS PRE AKAD. ROK 2015/2016

V rámci štipendijného programu CEEPUS boli EU v Bratislave pridelené nasledovné kvóty pre akademický rok 2015/2016 pre študentov v rámci siete AMADEUS a REDENE.

Študentská anketa 2014/2015 – letný semester

Milé študentky a študenti, v termíne do 3. mája do 15. septembra 2015 je tu pre Vás sprístupnená študentská anketa, v ktorej môžete vyjadriť svoje názory, napísať Vaše postrehy a pohľady na predmet a na učiteľov.

Medzinárodná konferencia EURÓPSKA ÚNIA A MOŽNOSTI PRE MLADÝCH 2014+

V mene európskeho výskumného inštitútu Institute of European Democrats (http://www.iedonline.eu/) a mládežníckej organizácie Mladí Európania (http://www.mladieuropania.sk/) si Vás dovoľujeme pozvať na medzinárodnú konferenciu „EURÓPSKA ÚNIA A MOŽNOSTI PRE MLADÝCH 2014+“, ktorá ...

Lenovo Transformation Journey

Centrum severoamerických štúdií (CNAS) Vás pozýva na inšpiratívnu prednášku Lenovo Transformation Journey, ktorá sa uskutoční 5. mája (utorok) od 15:15 hod. v zasadacej miestnosti rektora na 3. poschodí budovy rektorátu.

Anketa F6 – VVD1 „Prieskum názorov študentov na študijný program “(3 stupeň štúdia).

Doktorandi, v termíne od 15. apríla 2015 do 30.mája 2015 opäť spúšťame prostredníctvom AIS on-line anketu F6 – VVD1 „Prieskum názorov študentov na študijný program “(3 stupeň štúdia).

archív všetkých článkov »