Informačný deň na EU v Bratislave

Záujemcov o štúdium na EU v Bratislave pozývame na Informačný deň Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 5. februára 2016 o 9.00 h v Aule EU v Bratislave.

viac »

Volejbalistky Slávie EU v Bratislave znovu vyhrali – píšu o nich aj vo Worldofvolley

Volejbalistky Slávie EU vyhrali v sobotu 3:0 nad družstvom VTC Pezinok. Je to už ich 20-te víťazstvo za sebou a informácia o tejto výnimočnej sérii sa objavila aj v časopise Worldofvolley.

viac »

Spoločné rokovanie Akreditačnej komisie so Slovenskou rektorskou konferenciou

Členovia Akreditačnej komisie, poradného organu Vlády SR a Slovenskej rektorskej konferencie sa stretli na pracovnom rokovaní 14. januára 2016 na pôde EU v Bratislave.

viac »

Projekt Prečo ekonómia? – diskusné fórum

Projekt Prečo ekonómia? bol navrhnutý ako komunikačný nástroj s cieľom osloviť potenciálnych uchádzačov o štúdium ekonómie.

viac »

Stretnutie s prof. Ivom Šlausom z World Academy of Arts and Sciences

Pod záštitou rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., sa 23. novembra 2015 konalo spoločné pracovné stretnutie prorektorky a prodekanov pre vedu a doktorandské štúdium, prorektora a prodekanov pre medzinárodné vzťahy, riaditeľa Ústavu ekonómie a manažmentu EU v Bratislave, Oddelenia pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave, Oddelenia medzinárodnej mobility ÚMV EU v Bratislave a inovačných tandemov na EU v Bratislave vo veci spolukoordinácie agendy vedy a doktorandského štúdia a agendy medzinárodných vzťahov, na ktorom sa zúčastnil Dr. h. c. prof. Ivo Šlaus, čestný prezident Svetovej akadémie umení a vied (World Academy of Arts and Sciences).

viac »
archív všetkých udalostí »

Speed Dating with Tax

Pozývame Ťa na workshop, kde sa stretneš s daňovými odborníkmi z KPMG Slovensko. Primárne je určený študentom 4. a 5. ročníka.

University Dance Center - Tancuj tu a teraz

Nový semester je tu a s ním aj tanečné kurzy University Dance Center! Pozri si nový rozvrh pre EUBU na www.unidc.sk

Rozvrh a delenia študentov FAJ a ostatných fakúlt pre LS 2015/2016

Rozvrh a delenia študentov FAJ a ostatných fakúlt pre LS 2015/2016

Rozvrh DŠ a EŠ na LS 2015/2016

Rozvrh pre denné a externé štúdium na zimný semester 2015/2016 je zverejnený a aktualizovaný na http://www.euba.sk/studenti/rozvrh-vyucby

OZNAM PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO ŠTÚDIA OF a FHI – NEMECKÝ JAZYK

Oznamujeme týmto všetkým študentom denného štúdia OF a FHI (NJ ako 2.CJ – kurz č. 9), že ich povinnou študijnou literatúrou pre štúdium nemeckého jazyka v letnom semestri 2015/2016 (kurz č. 9) bude nemecká učebnica s cvičebnicou...

archív všetkých článkov »