Detská ekonomická univerzita 2015

Bratislavská Business School organizovala už 3. ročník Detskej ekonomickej univerzity BBS EU v Bratislave (ďalej DEU). Tento rok sa zúčastnilo 50 detí vo veku od 9 do 14 rokov. Program bol rozvrhnutý do dvoch týždňov v termíne 6. júla – 17. júla 2015.

viac »

Udelenie čestnej vedeckej hodnosti DOCTOR HONORIS CAUSA Ekonomickej univerzity v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave udelila dňa 25. júna 2015 titul Doctor honoris causa EU v Bratislave Andrzejovi Chochółovi, rektorovi Ekonomickej univerzity v Krakove, ako ocenenie medzinárodne uznávanej a rešpektovanej osobnosti za prínos v oblasti ekonomickej vedy a tovaroznalectva.

viac »

Výsledky prijímacích skúšok a prijímacieho konania

Výsledky prijímacích skúšok na akademický rok 2015/2016 sú uvedené na adrese: https://ais2.euba.sk/ais/vysledkyZobrazit.do

viac »

Pracovné stretnutie vedení partnerských univerzít

V piatok 5. júna 2015 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave konalo spoločné stretnutie vedenia EU v Bratislave a vedenia VŠE v Prahe.

viac »

Predseda parlamentu Peter Pellegrini prijal volejbalistky Slávie EU

Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini v utorok prijal hráčky volejbalového družstva Slávia Ekonomická univerzita. Sprevádzali ich rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo, prorektor EU v Bratislave Rudolf Sivák, prezident volejbalového klubu Vladimír Hančík, viceprezidentka Eva Podhorná a tréneri Martin Hančík a Michal Matušov

viac »
archív všetkých udalostí »

Nový predmet Corporate Responsibility (CR) in the Practice

Fakulta podnikového manažmentu ponúka pre všetkých študentov v LS 2015/2016 nový celouniverzitný akreditovaný predmet Corporate Responsibility (CR) in the Practice.

Na Ekonomickej univerzite budú prednášať odborníci z Islandu

Malé štáty čelia vo svetovej ekonomike desiatkam výziev. Sú vysoko závislé na zahraničnom obchode, často energeticky nesebestačné, majú obmedzené možnosti rozvoja a ich hlas v medzinárodných organizáciách takmer nepočuť. O skúsenostiach svojej krajiny s problémami malých ...

Zabezpečenie fotografií z promócií

Ekonomická univerzita v Bratislave uzatvorila zmluvu o spolupráci pri zabezpečení fotografickej dokumentácie z promócií (po 2. stupni štúdia) EU v Bratislave v tomto ak. roku s Video-foto-štúdiom Pavol Harum.

Vyhlásenie tém odbornej stáže pre študentov VŠ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) s cieľom zvyšovania úrovne vedomostí a získavania praktických skúseností študentov vysokých škôl o činnosti ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy vytvára možnosti absolvovania odborných stáží na jednotlivých organizačných útvaroch ministerstva.

Stáž v USA

Dvojmesačná stáž na pozícii research assistant v USA Oklahoma State University.

archív všetkých článkov »