Podpis memoranda o porozumení a spolupráci.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo a minister životného prostredia SR Peter Žiga podpísali 6. 10. 2015 pri príležitosti otvorenia 19. ročníka najväčšieho medzinárodného veľtrhu štúdia a kariéry na Slovensku AKADÉMIA&VAPAC Memorandum o porozumení a spolupráci medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Ekonomickou univerzitou v Bratislave, ktoré vytvára priestor na prehĺbenie spolupráce medzi obidvomi partnermi tak v oblasti vzdelávania, ako aj v oblasti vedy a výskumu.

viac »

Prednáška Ľuboša Pástora: Zamyslenie nad krízou v Eurozóne

V pondelok 05. októbra 2015 sa konala v Aule EU v Bratislave prednáška Ľuboša Pástora, profesora finančnej ekonómie University of Chicago, s názvom Zamyslenie nad krízou v Eurozóne.

viac »

Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016

Ekonomická univerzita v Bratislave, ktorá si v roku 2015 pripomína 75. výročie založenia, slávnostne otvorila akademický rok 2015/2016 v pondelok 28. septembra 2015 o 10.00 h v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave za účasti ministra financií SR Petra Kažimíra.

viac »

Vitajte v novom akademickom roku

Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti, dovoľte mi, aby som sa k Vám prihovoril na začiatku akademického roka 2015/2016. Týmto akademickým rokom vstupuje EU v Bratislave do obdobia, v ktorom si pripomenieme 75. výročie jej založenia. Bude to rok poznačený realizáciou náročných výziev a z nich vyplývajúcich úloh. Tieto úlohy vyplynú predovšetkým z pripravovaného dlhodobého zámeru, ktorý predstavíme akademickej obci na jeseň tohto roka a v ktorom nadviažeme na všetko pozitívne, čo sa na EU v Bratislave realizovalo v predchádzajúcich obdobiach, avšak predstavíme aj nové zámery a ciele, ktoré vyplynuli z výsledkov komplexnej akreditácie činností univerzity, ako aj z priebehu procesu medzinárodnej akreditácie AACSB.

viac »

K výsledkom komplexnej akreditácie

EU v Bratislave bola znovu po šiestich rokoch hodnotená členmi Akreditačnej komisie (AK) v rámci komplexnej akreditácie a to z hľadiska plnenia kritérií akreditácie v období rokov 2008-2013.

viac »
archív všetkých udalostí »

Štipendiá a granty 2016/2017

Vážení študenti, 14. októbra 2015 v čase od 12:30 do 13:30 sa v miestnosti B1.02 uskutoční prezentácia štipendijných ponúk.

PRÜFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH INTERNATIONAL

Fakulta aplikovaných jazykov EU organizuje a ponúka od zimného semestra akademického roku 2015/2016 dvojsemestrálny prípravný kurz na medzinárodne uznávanú skúšku z hospodárskej nemčiny PWD.

Internship at the Trade & Investment Section

The British Embassy in Bratislava is looking for an Intern for the Trade & Investment section with a planned start date in October 2015.

Študentský workshop Ace the Case

Ace the Case je dvojdňový workshop pre študentov v anglickom jazyku. Príďte a využite príležitosť zlepšiť svoje analytické a prezentačné schopnosti! Môžete sa naučiť, ako plánovať, písať a rozobrať odborné prípadové štúdie tak, aby ste boli úspešní v študijnej aj profesionálnej oblasti.

Jednoročný štipendijný program pre študentov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy pre akademický rok 2016/17

Jednoročný štipendijný program pre študentov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy pre akademický rok 2016/17 prostredníctvom BAYHOST

archív všetkých článkov »