Vedecká štúdia pre Zväz strojárskeho priemyslu SR

Ekonomická univerzita v Bratislave a Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky uzavreli zmluvu o vyhotovení vedeckej štúdie Spracovateľský priemysel SR – stav a perspektívy rozvoja.

viac »

Vymenovanie prorektorov EU v Bratislave

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave schválil dňa 5.februára 2015 podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh rektora EU v Bratislave na vymenovanie prorektorov.

viac »

Ferdinand Daňo – nový rektor EU v Bratislave

Prezident SR Andrej Kiska vymenoval nových rektorov piatich vysokých škôl. Menovací dekrét si v Prezidentskom paláci 29. januára 2015 prevzal aj prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave.

viac »

Udelenie titulu Doctor Honoris Causa Michalovi Kováčovi a Petrovi Mihókovi

Ekonomická univerzita v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať na slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave rozšírené o Vedeckú radu Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave a o Vedeckú radu Obchodnej fakulty EU v Bratislave spojené s udelením titulu Doctor Honoris Causa Ekonomickej Univerzity v Bratislave pánovi Michalovi Kováčovi, prvému prezidentovi Slovenskej republiky, a pánovi Petrovi Mihókovi, predsedovi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

viac »

Václav Klaus znovu na Ekonomickej univerzite

Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra ekonomickej teórie organizuje v dňoch 13. a 14. novembra 2014 medzinárodnú vedeckú konferenciu „Ekonomická teória a ekonomická realita 2014“.

viac »
archív všetkých udalostí »

Workshop ČSOB

Zúčastnite sa na workshopoch, ktoré Vám pomôžu úspešne naštartovať kariéru! Dajte si poradiť od profesionálnych personalistov, ako upraviť svoj životopis tak, aby zaujal, a ako úspešne zvládnuť pracovný pohovor, aby na jeho konci prišla pracovná ponuka.

Horizont 2020 - Informačný deň akcie MSCA - Schéma RISE - Tréning hodnotiteľov

Schéma RISE (Rise and Innovation Staff Exchange) umožňuje medzinárodnú a medzisektorovú výmenu mladých a skúsených vedeckých pracovníkov, prípadne riadiacich, administratívnych a technických pracovníkov v rámci spoločného výskumného projektu, a tak podporuje výmenu skúseností a poznatkov medzi výskumom a trhom.

Stáž v spoločnosti Internationaler Bund v Nemecku

Vážení študenti, ak sa chcete dozvedieť viac o možnostiach praktickej stáže v spoločnosti Internationaler Bund v Nemecku, využite príležitosť na získanie informácií na stretnutí s pani Marianne Steiner.

Dohoda EU v Bratislave a Nottingham Trent University, Anglicko

Vážení študenti, na základe dohody EU v Bratislave a Nottingham Trent University (NTU), Anglicko, Vám ponúkame možnosť absolvovať jeden rok štúdia na NTU v bakalárskom študijnom programe BA (Hons) International Business Management (Top Up) a získať tak dva diplomy ...

Zimná škola forenzného účtovníctva

Katedra účtovníctva a audítorstva Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás pozýva na 6. ročník Zimnej školy Forenzného účtovníctva v dňoch od 17. do 19. februára 2015

archív všetkých článkov »