Universities vote for Europe - záleží nám na vzdelaní. Vysoké školy sú miestami pre otvorenú a kritickú diskusiu. Okrem výchovy k zručnostiam a vedomostiam zohrávajú významnú úlohu aj v občianskej angažovanosti. Európske voľby v roku 2019 sú dôležité. Pre mnohých študentov sú prvý krát príležitosťou aktívne prispieť k budúcemu smerovaniu Európskej únie.