V týždni 15. - 19. októbra 2018 hostila Ekonomická univerzita v Bratislave zástupcov zo 17 zahraničných univerzít z viacerých európskych i mimoeurópskych krajín v rámci 7. edície Medzinárodného týždňa. Podujatie otvoril v prvý deň podujatia rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ferdinand Daňo a veľvyslanec Japonska na Slovensku, J.E. pán Jun Shimmi, ktorý udelil nad týmto podujatím záštitu. EU v Bratislave organizuje 7. edíciu Medzinárodného týždňa s podporou programu Erasmus+.

Hlavnou myšlienkou medzinárodného týždňa bolo otvoriť brány predovšetkým pracovníkom partnerských univerzít, ako napríklad z Francúzska, Portugalska, Holandska, Nemecka, Poľska či dokonca Japonska. Tento rok sa medzinárodného týždňa zúčastnili zástupcovia zo 17 univerzít v Európe a Ázii. Vo svojich prednáškach a seminároch sa venovali odborným témam z oblasti makroekonómie, manažmentu, marketingu, bankovníctva i riadenia ľudských zdrojov. Hlavnou témou siedmeho ročníka Medzinárodného týždňa bolo riešenie výziev komunikácie medzi kultúrami.

Medzinárodný týždeň bol podporovaný z mobilitného programu Európskej komisie Erasmus+. EU v Bratislave sa pomocou tohto programu podarilo posilniť existujúcu spoluprácu a získať viaceré významné partnerstvá. „V minulom roku bolo naším cieľom napríklad rozšíriť tento projekt o nové univerzity z tretích krajín. Dnes môžeme hovoriť o úspechu, keďže sa nám podarilo získať finančnú podporu na mobilitnú spoluprácu s univerzitami v Kazachstane, Bhutáne, Maroku, či Japonsku,“ uviedol rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo.

Ekonomická univerzita si tak ako každý rok pre svojich hostí pripravila zaujímavý program. Počas celého týždňa pracovníci univerzít neabsolvovali iba projekty a tréningy, ale takisto sa mohli zapojiť aj do vyučovacieho procesu na rôznych fakultách EU. V minulosti sa ukázalo, že práve prednášky a workshopy patrili k obľúbeným činnostiam hostí, ktorí si mohli počas projektu vymeniť zaujímavé postoje k odborným témam. Siedmy ročník sa konal pod záštitou japonského veľvyslanca na Slovensku J. E. pána Jun Shimmi, ktorý v deň otvorenia projektu vystúpil so svojím prejavom na pôde Ekonomickej univerzity. Okrem neho na úvod projektu pozdravil účastníkov aj rektor EU prof. Ferdinand Daňo.

Ekonomická univerzita v Bratislave patrí na Slovensku medzi univerzity s najväčším podielom zahraničných študentov na výmennej báze, čo v minulosti ocenili viaceré národné aj medzinárodné renomované inštitúcie. EU v Bratislave bola Európskou komisiou zaradená medzi top 500 európskych vysokoškolských inštitúcií, ktoré vyslali, respektíve prijali najviac študentov v rámci programu Erasmus+.

Univerzita si pre svojich hostí pripravila program aj mimo školy. Účastníci si pozreli centrum Bratislavy a takisto neobišli ani historické mesto Trnava. V úplnom závere si mohli účastníci projektu zúčastniť stretnutia so zástupcami jednej z najväčších svetových IT spoločnosti IBM priamo v sídle spoločnosti.

Zastúpenie štátov a univerzít

ŠTÁTUNIVERZITA
Nemecko Roshenheim University;
Dresden University of Technology;
DHBW Mosbach University
Bulharsko University of Economics – Varna
Holandsko Tilburg University
Francúzsko INSEEC Businees School;
University of Picardie Jules Verne;
University of Grenoble
Portugalsko Polytechnic Institute of Porto;
ITQB NOVA
Česká republika Silesian University
Rumunsko West University of Timisoara
Litva Šiauliai University
Poľsko Poznan University of Technology
Estónsko Tallin University of Applied Sciences
Japonsko Tokyo International University

 

Rektor EU v Bratislave o projekte International Week

Fotogaléria