Už na druhom stupni pochopila, že je iná. Iná ako jej susedia z osady, pretože chce študovať. Iná ako ľudia z dediny aj učitelia, ktorí ju ako Rómku podceňovali.