Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch

Kategória:
Fakulta hospodárskej informatiky
Dátum:
pondelok, 24. jún 2019 00:00 - streda, 26. jún 2019 00:00
Venue
Virt
Organizátor
Fakulta hospodárskej informatiky
Hostia
členovia KMA, doktorandi, členovia akademickej obce EUBA
Kontaktná osoba
Ing. Mgr. Ingrid Ondrejková Krčová, PhD.
Konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov predmetov v študijnom programe aktuárstvo
 
 

Všetky termíny:

  • Od pondelok, 24. jún 2019 00:00 do streda, 26. jún 2019 00:00