Čiastkové frankofónne štúdium je  určené pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Záujemcovia o štúdium môžu  študovať hneď od zápisu do 1. ročníka štúdia. Výučba  vybraných predmetov spoločného základu sa uskutočňuje vo francúzskom jazyku. Prednášajú profesori a pedagógovia Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Lyon a Univerzity Cergy-Pontoise. Študenti zúčastnení na programe majú možnosť absolvovať študijný pobyt na francúzskych univerzitách s cieľom vypracovať bakalársku prácu. Po úspešnom absolvovaní štúdia vo francúzskom jazyku, vrátane vypracovania bakalárskej práce, resp. jej resumé v prípade neúčasti na študijnom pobyte vo Francúzsku, študenti  získavajú certifikát podpísaný rektorom EU v Bratislave a certifikát Univerzity v Cergy-Pontoise v Paríží.