Prodekani pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave

FakultaProdekan/ka v oblasti vedy a doktorandského štúdiaE-mailTel.
Národohospodárska fakulta Ing. Zuzana Brinčíková, PhD. zuzana.brincikova@euba.sk +421 2 6729 1298
Obchodná fakulta doc. Ing. Viera Kubičková, PhD. viera.kubickova@euba.sk +421 2 6729 1110
Fakulta hospodárskej informatiky doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD. erik.soltes@euba.sk +421 2 6729 5571
Fakulta podnikového manažmentu doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD. miroslav.toth@euba.sk +421 2 6729 5562
Fakulta medzinárodných vzťahov Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. ludmila.lipkova@euba.sk +421 2 6729 5440
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach doc. JUDr. Ing. Aneta Bobenič Hintošová, PhD. aneta.bobenic-hintosova@euke.sk +421 55 722 3280
Fakulta aplikovaných jazykov doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD. maria.spisiakova@euba.sk +421 2 6729 5238

 

Inovačné tandemy EU v Bratislave

FakultaProdekan/ka v oblasti vedy a doktorandského štúdiaTvorivý pracovník fakulty
Národohospodárska fakulta Ing. Zuzana Brinčíková, PhD. Ing. Marek Kálovec, PhD.
Obchodná fakulta doc. Ing. Viera Kubičková, PhD. doc. Ing. Ľubica Knošková, PhD.
Fakulta hospodárskej informatiky doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD. Ing. Marian Reiff, PhD.
Fakulta podnikového manažmentu doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD. doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.
Fakulta medzinárodných vzťahov Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. Ing. Mykhaylo Kunychka, PhD.
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach doc. JUDr. Ing. Aneta Bobenič Hintošová, PhD. Ing. Michaela Bruothová, PhD.
Fakulta aplikovaných jazykov doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD. PaeDr. Ján Keresty, PhD.

 

PracoviskoCampus Bratislava
Ústav ekonómie a manažmentu Ing. Vanda Vašková, PhD.

 

Projektové tandemy EU v Bratislave

FakultaTvorivý pracovník fakultyZástupca príslušného referátu fakulty
Národohospodárska fakulta Ing. Zuzana Brinčíková, PhD. Ing. Jana Černická
Obchodná fakulta Ing. Róbert Rehák, PhD. Ing. Beáta Pellerová
Fakulta hospodárskej informatiky Ing. Brian König, PhD. Ing. Daniela Drozdová
Fakulta podnikového manažmentu Ing. Pavel Škriniar, PhD. Ing. Ľudmila Lulkovičová
Fakulta medzinárodných vzťahov Ing. Mgr. Dorota Harakaľová, PhD. Mgr. Eva Vlková
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ing. Rastislav Ručinský, PhD. Erika Kiššová
Fakulta aplikovaných jazykov Mgr. Irina Dulebová, PhD. Mgr. Ivana Pifková

 

PracoviskoCampus BratislavaCampus Košice
Ústav ekonómie a manažmentu Ing. Paula Puškárová, PhD., Dis.art
Ing. Ivana Dancáková
doc. Ing. Eduard Baumöhl, PhD.
doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD.