EU v Bratislave a jej jednotlivé fakulty sa zameriavajú na posilnenie multiplikačných vplyvov uskutočňovaného základného výskumu v bratislavskom regióne, v SR, ako aj v rámci Európskej únie. Medzi iniciatívy univerzity, prostredníctvom ktorých zabezpečuje využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi, patrí Eshop inovácií ako platforma spolupráce, ktorá prepája tvorivé inovačné nápady výskumníkov a študentov univerzity so záujemcami o inovácie z praxe. Eshop inovácií slúži ako fórum vedeckých a študentských inovačných nápadov pre potenciálnych záujemcov z praxe. Zámerom je vytvárať sieť VŠ pedagógov, pozostávajúcu z inovačných tandemov fakúlt a ďalších zanietencov pre inovácie, ktorí by predstavovali jadro inovačného tímu univerzity a motivovali študentov k tvorbe inovačných nápadov.