Katalóg predmetov

Odborné predmety zamerané na získanie praktických poznatkov a skúseností z biznis prostredia priamo od lídrov z praxe.

Pre prihlásenie sa na predmet / predmety pozrite Aktuálnu ponuku predmetov.

 

 

Aktuálna ponuka predmetov

Letný semester 2022/2023

 

Prihlasovanie na predmety

  • všetky predmety ABC sú akreditované a majú hodnotu 3 ECTS, sú vyučované v slovenskom alebo v anglickom jazyku a sú ukončené známkou
  • Na celouniverzitné predmety sa môžu hlásiť študenti EUBA všetkých fakúlt!
  • prihlásiť sa dá aj na viac ako jeden kurz
  • účasť na predmetoch ABC je podmienená zápisom daného predmetu do AIS systému
  • kurzy ABC sú ponúkané študentom EUBA bez poplatku, ostatným je účtovaný administratívny poplatok vo výške 50 EUR
  • Pre doplnkové voľné miesta alebo ak máte akékoľvek iné otázky, prosím, kontaktujte sona.galanova@euba.sk