Letné školy organizované na kampuse univerzity poskytujú študentom možnosť nadobudnúť cenné skúsenosti s prácou v medzinárodných tímoch, rozvíjať svoje komunikačné a prezentačné zručnosti v angličtine a pracovať na reálnych projektoch poskytovaných medzinárodnými korporáciami. Vyberte si z ponuky letných škôl, ktorá sa priebežne aktualizuje alebo kontaktujte priamo koordinátora letných škôl.

 

Ponuka konkrétnych letných a zimných škôl sa priebežne aktualizuje: