Rozvrh na letný semester akademického roka 2018/2019 pre denné a externé štúdium bol zverejnený. Je k dispozícii na stránke Rozvrh výučby.