Si študent? Chceš navštíviť krajiny ako Bhután, Japonsko, Kazachstan, Maroko, Maurícius, Južná Kórea, Arménsko alebo USA a ochutnať nepoznanú kultúru či gastronómiu? Práve teraz máš možnosť prihlásiť sa na takýto študijný a stážový pobyt prostredníctvom programu Erasmus+ v letnom semestri 2018/2019. Termín na podávanie prihlášok máš do 19. októbra 2018.

Bližšie informácie získaš od Mgr. Andrey Szabovej, koordinátorky študijných pobytov. Tel. kontakt: +421 2 6729 5155, E-mail: andrea.szabova@euba.sk

 

zahranicne studentske mobility vyberko