1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Vážení priaznivci nových riešení, milí priatelia, aj Slovensko je zapojené do tohtoročného júnového hackathonu HackYeah. Hlavný partner tohto podujatia – program GovTech Poľsko, ktorý úspešne funguje v úrade premiéra Poľskej republiky, má za cieľ opäť vytvoriť motivované prostredie na riešenie aktuálnych problémov.

K iniciatíve sa pripojilo mnoho súkromných aj štátnych inštitúcií a občanov = fanúšikov IT, poľských, aj celosvetovo, aby sa zúčastnili tejto príležitosti hľadať riešenia súčasných výziev stojacich pred verejnou administratívou, avšak slúžiacich nám všetkým.

HackYeah prebieha v termíne 5.-7. júna, odmeny za víťazné riešenia sú v hodnote v prepočte cca 45 000 euro.

Do doteraz poslednej edície tohto podujatia sa zapojilo takmer 2000 riešiteľov z rôznych špecializácií a vytvorili 100 riešení v piatich kategóriách zameraných na situáciu ohľadom COVID-19.

Budeme radi, ak by nadchádzajúci hackathon zaujal aj čo najviac účastníkov zo Slovenska, ktorí radi preberajú výzvy, stojace pred nami.

Srdečne pozývame.

Konkrétne informácie aj registrácia online: Website: https://hackyeah.pl/

Main communication channel: https://discord.gg/6bs6cHk

Social Media: https://www.facebook.com/HackYeahPL/

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.