Izmir University of Economics, Turecko pozýva študentov do fotografickej súťaže na tému „In Social Isolation“. Registruj sa na https://www.ieu.edu.tr/photocompetition/en/index.php.

foto sutaz in social isolation

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.