Centrum protidrogových a poradenských služieb Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás pozýva na seminár na tému ZÁVISLOSTI A ICH DÔSLEDKY, ktorý sa uskutoční 27. apríla 2022 (streda) o 12:30 hod. v zasadačke Auly EU v Bratislave. Seminár bude viesť Mgr. Kamil Bartoň z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

zavislost

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.