II. stupeň štúdia

Pozývame záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Informačný deň pre II. stupeň štúdia, ktorý sa bude konať v utorok 20. marca 2018 od 11:00 do 14:00 hod., v priestoroch EU v Bratislave.

Pri informačných pultoch jednotlivých fakúlt sa dozviete všetky potrebné informácie o II. stupni štúdia:

  • študijných programoch,
  • možnostiach štúdia na danej fakulte,
  • podávaní prihlášok,
  • a prijímacom konaní.

 

Prezentačné stánky o jednotlivých študijných programoch budú umiestnené počas celého informačného dňa v spoločných priestoroch univerzity.

Budova V1 (od zastávky vľavo):

  • Národohospodárska fakulta (vestibul)
  • Obchodná fakulta (vestibul)

Budova V2 (od zastávky vpravo):

  • Fakulta hospodárskej informatiky (7. poschodie)
  • Fakulta podnikového manažmentu (vestibul)
  • Fakulta medzinárodných vzťahov (vestibul)
  • Fakulta aplikovaných jazykov (vestibul)