II. stupeň štúdia

Pozývame záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Informačný deň pre II. stupeň štúdia, ktorý sa bude konať

 • v utorok 26. marca 2019 od 11:00 do 14:00 hod., v priestoroch EU v Bratislave
 • v utorok 26. marca 2019 od 11:30 do 13:00 hod., v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach.

 

Pri informačných pultoch jednotlivých fakúlt sa dozviete všetky potrebné informácie o II. stupni štúdia:

 • študijných programoch,
 • možnostiach štúdia na danej fakulte,
 • podávaní prihlášok,
 • prijímacom konaní,
 • študijných programoch v cudzích jazykoch
 • a Erasmus+ študijných a stážových pobytoch.

 

Budova V1 (vestibul):

 • Národohospodárska fakulta (D117) 
 • Obchodná fakulta (SM1 - Spoločenská miestnosť)

Budova V2 (vestibul):

 • Fakulta hospodárskej informatiky
 • Fakulta podnikového manažmentu 
 • Fakulta medzinárodných vzťahov
 • Fakulta aplikovaných jazykov

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

 • AOC