na I. stupeň štúdia

 

Pozývame záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Informačný deň pre I. stupeň štúdia, ktorý sa bude konať

 • vo štvrtok 6. februára 2020 od 13:00 hod. v priestoroch PHF v Michalovciach,
 • v piatok 7. februára 2020 od 08:00 do 12:00 hod., v priestoroch EU v Bratislave,
 • v piatok 7. februára 2020 od 08:00 do 12:00 hod., v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach.

 

Pri informačných pultoch jednotlivých fakúlt sa dozviete všetky potrebné informácie o I. stupni štúdia:

 • študijných programoch,
 • možnostiach štúdia na danej fakulte,
 • podávaní prihlášok,
 • prijímacom konaní,
 • študijných programoch v cudzích jazykoch
 • a Erasmus+ študijných a stážových pobytoch.

 

Budova V1 (vestibul):

 • Národohospodárska fakulta
 • Obchodná fakulta

Budova V2 (vestibul):

 • Fakulta hospodárskej informatiky (B1.03)
 • Fakulta podnikového manažmentu (B1.02)
 • Fakulta medzinárodných vzťahov (B1.04)
 • Fakulta aplikovaných jazykov (B1.05)

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

 • AOC