I. stupeň štúdia

Pozývame záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Informačný deň pre I. stupeň štúdia, ktorý sa bude konať

 • v piatok 8. februára 2019 od 08:00 do 12:00 hod., v priestoroch EU v Bratislave a priestoroch Podnikohovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach.

 

Pri informačných pultoch jednotlivých fakúlt sa dozviete všetky potrebné informácie o I. stupni štúdia:

 • študijných programoch,
 • možnostiach štúdia na danej fakulte,
 • podávaní prihlášok,
 • a prijímacom konaní.

 

Prezentačné stánky o jednotlivých študijných programoch budú umiestnené počas celého informačného dňa v spoločných priestoroch univerzity.

Budova V1 (od zastávky vľavo):

 • Národohospodárska fakulta (vestibul)
 • Obchodná fakulta (vestibul)

Budova V2 (od zastávky vpravo):

 • Fakulta hospodárskej informatiky (vestibul)
 • Fakulta podnikového manažmentu (vestibul)
 • Fakulta medzinárodných vzťahov (vestibul)
 • Fakulta aplikovaných jazykov (vestibul)