1xbet

II. stupeň štúdia

Pozývame záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Informačný deň pre II. stupeň štúdia, ktorý sa bude konať

 • v pondelok 23. marca 2020 od 09:00 do 11:00 hod. v priestoroch PHF v Michalovciach,
 • v utorok 24. marca 2020 od 10:45 do 14:00 hod., v priestoroch EU v Bratislave,
 • vo štvrtok 26. marca 2020 od 13:00 do 15:00 hod., v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach,

 

!!! NÁHRADNÝ TERMÍN BUDE STANOVENÝ PO ZRUŠENÍ OPATRENÍ NA EU V BRATISLAVE !!!

 

Pri informačných pultoch jednotlivých fakúlt sa dozviete všetky potrebné informácie o II. stupni štúdia:

 • študijných programoch,
 • možnostiach štúdia na danej fakulte,
 • podávaní prihlášok,
 • prijímacom konaní,
 • študijných programoch v cudzích jazykoch
 • a Erasmus+ študijných a stážových pobytoch.

Budova V1 (vestibul):

 • Národohospodárska fakulta
 • Obchodná fakulta

Budova V2 (vestibul):

 • Fakulta hospodárskej informatiky
 • Fakulta podnikového manažmentu
 • Fakulta medzinárodných vzťahov
 • Fakulta aplikovaných jazykov

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

 • AOC
 • Pedagogické pracovisko v Michalovciach

 

infoden poster 2stupen 2020