7. decembra 2018 v čase od 9:00 do 14:30 hod. bude na EU v Bratislave prebiehať projekt MiniErasmus pre 50 študentov stredných škôl. Študenti, ktorí prejavia záujem o účasť na tomto projekte, sa môžu v období od 15. do 30. novembra 2018 zaregistrovať na stránke vyplnením formulára. Počet študentov za jednu strednú školu je stanovený na dvoch.

V rámci projektu MiniErasmus sa v doobedňajších hodinách uskutoční 6 odborných prednášok z rôznych oblastí ekonómie a ekonomiky pre študentov. Následne bude pre účastníkov zabezpečené občerstvenie a obed v našich priestoroch univerzity. V popoludňajších hodinách sa študenti budú môcť dozvedieť informácie o možnosti štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

 

Program a zoznam odborných prednášok pre študentov

9:00 - 9:30

Peniaze nie sú zadarmo

Národohospodárska fakulta
Ing. Marcel Novák, PhD.
9:35 - 10:05

Marketing a obchod ako ich nepoznáte

Obchodná fakulta
Ing. Jozef Orgonáš, PhD.

10:10 - 10:40

Účtovníctvo nie je nuda

Fakulta hospodárskej informatiky
Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD.
10:45 - 11:15

Bohatstvo podnikateľa - Úspešnosť manažéra

Fakulta podnikového manažmentu
Ing. Jakub Kintler, PhD.
11:20 - 11:50

Štát, sloboda a globalizácia

Fakulta medzinárodných vzťahov
PhDr. Gilbert Futo, PhD.
11:55 - 12:25

Communication across cultures: pastime or necessity

Fakulta aplikovaných jazykov
PhDr. Tatiana Hrivíková, PhD.
12:30 - 13:30

Obed

13:30 - 14:30

Informácie o možnostiach štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 

Registrácia účastníkov projektu 

Registrácia bola ukončená.