Cieľom Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave (FZMD EU v Bratislave) je prostredníctvom finančného príspevku podporovať zahraničnú mobilitu doktorandov EU v Bratislave v dennej forme štúdia, resp. externých doktorandov EU v Bratislave, ktorí sú zamestnanci EU v Bratislave na plný pracovný úväzok, za účelom realizácie vedeckej časti doktorandského štúdia na zahraničných vysokoškolských alebo iných relevantných odborných pracoviskách.

Cieľom Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave (FZMD EU v Bratislave) je prostredníctvom finančného príspevku podporovať zahraničnú mobilitu doktorandov EU v Bratislave v dennej forme štúdia, resp. externých doktorandov EU v Bratislave, ktorí sú zamestnanci EU v Bratislave na plný pracovný úväzok, za účelom realizácie vedeckej časti doktorandského štúdia na zahraničných vysokoškolských alebo iných relevantných odborných pracoviskách.

Cieľom Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave (FZMD EU v Bratislave) je prostredníctvom finančného príspevku podporovať zahraničnú mobilitu doktorandov EU v Bratislave v dennej forme štúdia, resp. externých doktorandov EU v Bratislave, ktorí sú zamestnanci EU v Bratislave na plný pracovný úväzok, za účelom realizácie vedeckej časti doktorandského štúdia na zahraničných vysokoškolských alebo iných relevantných odborných pracoviskách.

Národná banka Slovenska (NBS) vyhlasuje šiesty ročník súťaže o cenu guvernéra NBS za najlepšiu dizertačnú, prípadne aj diplomovú prácu v oblasti ekonómie. Máme záujem o dizertačné alebo diplomové práce v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej ekonómie a finančnej stability, ktoré majú výnimočnú kvalitu a sú originálnym prínosom k vedeckému poznaniu. 

Prihlasovanie na letnú školu je predĺžené do 24. apríla 2018.

Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa na dvojsemestrálnom kurze Learning-centred and Reflective Teaching. From Theory to Good Practice (Vyučovanie zamerané na študentov. Od teórie k dobrej praxi). Kurz poskytne účastníkom teoretický a praktický základ v oblastiach ako sú tvorba syláb predmetov a plánov hodín, vedenie prednášok a seminárov/cvičení, vedenie záverečných prác, využitie informačných technológií vo vyučovaní, hodnotenie študentov a iné. Kurz pozostáva z letnej školy a následnej online časti.