Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave vyhlasuje výzvu na prekladanie žiadostí o udelenie grantu EU v Bratislave na projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia pre rok 2018 ako vedeckých projektov interdisciplinárneho charakteru. Žiadosť o grant je možné v predpísanej forme adresovať Oddeleniu pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave v termíne do 31. januára 2018.

Usmernenie k podávaniu žiadostí o udelenie grantu EU v Bratislave na projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia pre rok 2018 ako vedeckých projektov interdisciplinárneho charakteru nájdete TU.

Formulár žiadosti o grant Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia ako vedeckých projektov interdisciplinárneho charakteru nájdete TU.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na martina.brcakova@euba.sk alebo jana.tkacova@euba.sk.