Fakulta aplikovaných jazykov (FAJ) EU v Bratislave organizuje a ponúka od zimného semestra akademického roku 2017/2018 dvojsemestrálny prípravný kurz na medzinárodne uznávanú skúšku z hospodárskej nemčiny PWD PRÜFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH INTERNATIONAL.

Výučba

2x týždenne s nemeckým lektorom a vyučujúcim z Katedry jazykovedy a translatológie FAJ.

Celková výmera kurzu je 90 hodín. Kurz začne 16. októbra 2017. Konkrétne dni konania kurzu sa určia podľa požiadaviek uchádzačov.

  • 2x do týždňa, od 17.00 do 19:30 hod. s 15-minútovou prestávkou
  • študijné materiály: dostanú účastníci v priebehu kurzu
  • pôsob prihlasovania sa na kurz:

 

Písomná a ústna skúška bude koncom mája 2018 na EU v spolupráci s DSIHK (Nemecko-slovenská obchodná a priemyselná komora). Za skúšku sa platí osobitne. Skúšať budú renomovaní odborníci z hospodárskej praxe a učitelia FAJ. Certifikát má platnosť vo všetkých krajinách EÚ.

Prihlásiť sa môžu študenti s dobrými znalosťami nemeckého jazyka B2/C1 alebo adekvátnou skúškou.

 

Poplatky

Poplatok za celý kurz je 130.- EUR (pre študentov), pre verejnosť 180,- EUR
(Upozornenie: Kurz sa otvorí pri minimálnom počte 12 účastníkov. Pri svojvoľnom odstúpení z kurzu, poplatok nevraciame späť !!!)

 

Kontakty

doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D.
dekan Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave
tel.: +421 2 6729 5146, +421 2 6729 5225
e-mail: radoslav.stefancik@euba.sk


doc. PhDr. Danuša Lišková, PhD.
lektorka
+421 903 426 698
danusa.liskova@euba.sk

 

Prihláška

Prihláška na dvojsemestrálny kurz z hospodárskej nemčiny

Prihlášky je nutné posielať na:

Sekretariát dekana
e-mail: dek.faj@euba.sk