Ekonomická univerzita v Bratislave prijme na voľné pracovné miesto:

Pozícia: upratovačku/chyžnú do Študentského domova Horský park EU v Bratislave, pracovisko: Prokopa Veľkého 41, Bratislava

Nástup: dohodou

Kontaktné údaje:

Ing. Jana Sodomová, riaditeľka, tel. 0902 898 787        

mail: jana.sodomova@euba.sk