Ekonomická univerzita v Bratislave prijme na voľné pracovné miesto:

  • prevádzkového zámočníka (vodoinštalatér/kúrenár)

Pracovisko: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1 a priradené odberné miesta aj mimo Bratislavy (Virt, Jarabá, H. Smokovec)

Nástup: ihneď

Popis pracovnej činnosti:

  • inštalačné a kúrenárske práce,
  • kompletná údržba rozvodov vody a kúrenia,
  • zabezpečenie bezporuchovej prevádzky učebnej a prevádzkovej časti objektov

Podmienky prijatia:

  • vyučený v odbore,
  • prax min. 5 rokov,
  • zváračský preukaz autogénom a el. oblúkom,
  • vodičský preukaz tr. A, B,
  • fyzická zdatnosť,
  • bezúhonnosť

 

Bližšie informácie:

Ing. J. Cerovský, vedúci odd., e-mail: jozef.cerovsky@euba.sk, tel. 02/6729 5197 alebo 02/6729 5262