Ekonomická univerzita v Bratislave prijme na voľné pracovné miesto:

  • stolára

Pracovisko: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1 a priradené odberné miesta aj mimo Bratislavy (Virt, Jarabá, H. Smokovec)

Nástup: ihneď

Popis pracovnej činnosti:

  • vykonáva náročné údržbárske práce na strojných zariadeniach (hobľovanie, pilovanie, vŕtanie, čapovanie), zabezpečuje bezporuchovú prevádzku objektov univerzity, odstraňuje závady

 

Podmienky prijatia:

  • vyučený,
  • prax min. 5 rokov,
  • fyzická zdatnosť,
  • bezúhonnosť

 

Bližšie informácie:

Ing. J. Cerovský, vedúci odd., e-mail: jozef.cerovsky@euba.sk, tel. 02/6729 5197 alebo 02/6729 5262