Ekonomická univerzita v Bratislave prijme na voľné pracovné miesto:

  • údržbára/elektrikára

Pracovisko: Študentský domov Ekonóm a Vlčie hrdlo, Prístavná 8, Bratislava

Nástup: ihneď

Požadované vzdelanie:

SOU so zameraním elektrotechnického smeru (Vyhl. 508/2009, § 23), bezúhonnosť

Kontaktné údaje: p. Červeňová, tel. 02/6729 1041, email: ketoslava.cervenova@euba.sk