Ekonomická univerzita v Bratislave prijme na voľné pracovné miesto na pozíciu:

 • knihovník/špecialista do Slovenskej ekonomickej knižnice EU v Bratislave

 

Nástup: 1. 8. 2019

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

 • bibliografické spracovanie informačných zdrojov a práca na tvorbe špecializovaných bibliografických a autoritatívnych databáz,
 • vykonávanie špecializovaných odborných činností v oblasti bibliografickej registrácie, evidencia a odborné spracovanie publikačnej činnosti autorov z EU v Bratislave,
 • spolupráca na budovaní a aktualizácie selekčného systému katalógu SEK – Slovníka ekonomických termínov SEK aj v anglickej jazykovej mutácii,
 • konzultačná, poradenská a informačná činnosť pri vyhotovovaní individuálnych rešerší z Katalógu dokumentov SEK a zahraničných elektronických informačných zdrojov.

Kvalifikačné a iné požiadavky:

 • VŠ II. stupňa knihovníckeho alebo ekonomického smeru,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • komunikatívnosť,
 • zodpovednosť,
 • presnosť
 • a bezúhonnosť.

Žiadosť o prijatie doloženú životopisom a overeným dokladom o vzdelaní zašlite na adresu: SEK, Ekonomická univerzita v Bratislave,  Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5.

Informácie poskytuje: p. Mgr. Katrincová na tel.  02/6729 1358