Ekonomická univerzita v Bratislave prijme na voľné pracovné miesto:

Pozícia: upratovačky do ŠD Ekonóm a Vlčieho hrdla

Nástup: ihneď

Bližšie informácie: tel. +421 2 6729 1041, e-mail: kvetoslava.cervenova@euba.sk