Telefónny zoznam

Volanie z mimo univerzitného prostredia:

  • 02/6729 + klapka (platí pre Bratislavu)
  • 055/722 + klapka (platí pre Košice)

Ak ste sa v telefónnom zozname nenašli, resp. našli chybu, nepresnosti alebo neaktuálne údaje, nahláste zmenu na webmaster@euba.sk (A3.06, klapka 5356).

KARKALÍKOVÁ, Marta, doc. RNDr., CSc.
docentka
Obchodná fakulta
102005 - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
3A.10
+421 2 6729 1390
Stiahnuť informáciu ako: vCard