Vitajte v novom akademickom roku

Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti, dovoľte mi, aby som sa k Vám prihovoril na začiatku akademického roka 2015/2016. Týmto akademickým rokom vstupuje EU v Bratislave do obdobia, v ktorom si pripomenieme 75. výročie jej založenia. Bude to rok poznačený realizáciou náročných výziev a z nich vyplývajúcich úloh. Tieto úlohy vyplynú predovšetkým z pripravovaného dlhodobého zámeru, ktorý predstavíme akademickej obci na jeseň tohto roka a v ktorom nadviažeme na všetko pozitívne, čo sa na EU v Bratislave realizovalo v predchádzajúcich obdobiach, avšak predstavíme aj nové zámery a ciele, ktoré vyplynuli z výsledkov komplexnej akreditácie činností univerzity, ako aj z priebehu procesu medzinárodnej akreditácie AACSB.

viac »

K výsledkom komplexnej akreditácie

EU v Bratislave bola znovu po šiestich rokoch hodnotená členmi Akreditačnej komisie (AK) v rámci komplexnej akreditácie a to z hľadiska plnenia kritérií akreditácie v období rokov 2008-2013.

viac »

Detská ekonomická univerzita 2015

Bratislavská Business School organizovala už 3. ročník Detskej ekonomickej univerzity BBS EU v Bratislave (ďalej DEU). Tento rok sa zúčastnilo 50 detí vo veku od 9 do 14 rokov. Program bol rozvrhnutý do dvoch týždňov v termíne 6. júla – 17. júla 2015.

viac »

Udelenie čestnej vedeckej hodnosti DOCTOR HONORIS CAUSA Ekonomickej univerzity v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave udelila dňa 25. júna 2015 titul Doctor honoris causa EU v Bratislave Andrzejovi Chochółovi, rektorovi Ekonomickej univerzity v Krakove, ako ocenenie medzinárodne uznávanej a rešpektovanej osobnosti za prínos v oblasti ekonomickej vedy a tovaroznalectva.

viac »

Výsledky prijímacích skúšok a prijímacieho konania

Výsledky prijímacích skúšok na akademický rok 2015/2016 sú uvedené na adrese: https://ais2.euba.sk/ais/vysledkyZobrazit.do

viac »
archív všetkých udalostí »

VELUX Scholarship Programme - Dánsko

VELUX Scholarship Program ponúka možnosť uchádzať sa o štipendium talentovaným študentom, ktorí majú záujem stráviť letný semester na IBA Kolding v Dánsku.

Grantový program Kvalita vzdelávania

Grantový program Kvalita vzdelávania otvárame pre všetky slovenské vysoké školy, bez ohľadu na ich zameranie. Ak máte projekt, ktorý pomôže zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách, prihláste ho!

Registrácia na predmety Centra severoamerických štúdií otvorená

Centrum severoamerických štúdií (CNAS) EU v Bratislave dnes spúšťa registráciu na svoje celouniverzitné výberové predmety v akademickom roku 2015/2016. Ponuka je rozdelená do 5 kurzov v zimnom semestri so začiatkom od septembra 2015 a 4 kurzov od februára 2016.

ERASMUS+ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI

V rámci programu Erasmus+ spolupráca s partnerskými krajinami Ekonomická univerzita v Bratislave získala podporu na roky 2015-2017 pre rozvoj spolupráce s partnerskými inštitúciami v týchto krajinách: Albánsko, Čierna Hora, Mexiko, U.S.A., Bhután, Indonézia a Thajsko.

Nový predmet Corporate Responsibility (CR) in the Practice

Fakulta podnikového manažmentu ponúka pre všetkých študentov v LS 2015/2016 nový celouniverzitný akreditovaný predmet Corporate Responsibility (CR) in the Practice.

archív všetkých článkov »