Hostia z Kubánskeho ministerstva školstva

Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo prijal 4. februára 2016 zástupcov Ministerstva školstva Kubánskej republiky, štátneho tajomníka Oberta Santína Cáceresa a riaditeľa sekcie medzinárodných vzťahov Maria Manuela Aresa Sáncheza.

viac »

Ekonomická univerzita v Bratislave pripravila Informačný deň pre uchádzačov o štúdium na univerzite

Ekonomická univerzita v Bratislave privítala 5. februára v aule univerzity záujemcov o štúdium, prevažne maturantov. Počas každoročného informačného dňa pre uchádzačov o štúdium na EU v Bratislave im predstavila všetky možnosti štúdia, ako aj novinky v štúdiu pre budúci akademický rok.

viac »

Venujte 2% pre neinvestičný fond "Ekonomická univerzita, n.f."

Vážené dámy a páni, zákon číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje právnickým a fyzickým osobám venovať 2% zo svojej zaplatenej dane za rok 2015 niektorej organizácii zaregistrovanej Notárskou komorou Slovenskej republiky v  centrálnom zozname prijímateľov. Takouto organizáciou je aj neinvestičný fond, ktorý zriadila Ekonomická univerzita v Bratislave v  roku 2002 s názvom „Ekonomická univerzita, n.f.“ s  cieľom podporiť rozvoj kultúry, vedy a vzdelanosti akademickej obce univerzity.

viac »

Volejbalistky Slávie EU v Bratislave znovu vyhrali – píšu o nich aj vo Worldofvolley

Volejbalistky Slávie EU vyhrali v sobotu 3:0 nad družstvom VTC Pezinok. Je to už ich 20-te víťazstvo za sebou a informácia o tejto výnimočnej sérii sa objavila aj v časopise Worldofvolley.

viac »

Spoločné rokovanie Akreditačnej komisie so Slovenskou rektorskou konferenciou

Členovia Akreditačnej komisie, poradného organu Vlády SR a Slovenskej rektorskej konferencie sa stretli na pracovnom rokovaní 14. januára 2016 na pôde EU v Bratislave.

viac »
archív všetkých udalostí »

Speed Dating with Tax

Pozývame Ťa na workshop, kde sa stretneš s daňovými odborníkmi z KPMG Slovensko. Primárne je určený študentom 4. a 5. ročníka.

University Dance Center - Tancuj tu a teraz

Nový semester je tu a s ním aj tanečné kurzy University Dance Center! Pozri si nový rozvrh pre EUBU na www.unidc.sk

Rozvrh a delenia študentov FAJ a ostatných fakúlt pre LS 2015/2016

Rozvrh a delenia študentov FAJ a ostatných fakúlt pre LS 2015/2016

Rozvrh DŠ a EŠ na LS 2015/2016

Rozvrh pre denné a externé štúdium na zimný semester 2015/2016 je zverejnený a aktualizovaný na http://www.euba.sk/studenti/rozvrh-vyucby

OZNAM PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO ŠTÚDIA OF a FHI – NEMECKÝ JAZYK

Oznamujeme týmto všetkým študentom denného štúdia OF a FHI (NJ ako 2.CJ – kurz č. 9), že ich povinnou študijnou literatúrou pre štúdium nemeckého jazyka v letnom semestri 2015/2016 (kurz č. 9) bude nemecká učebnica s cvičebnicou...

archív všetkých článkov »