Venujte 2% pre neinvestičný fond "Ekonomická univerzita, n.f."

Vážené dámy a páni, zákon číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje právnickým a fyzickým osobám venovať 2% zo svojej zaplatenej dane za rok 2013 niektorej organizácii zaregistrovanej Notárskou komorou Slovenskej republiky v centrálnom zozname prijímateľov. Takouto organizáciou je aj neinvestičný fond, ktorý zriadila Ekonomická univerzita v Bratislave v roku 2002 s názvom „Ekonomická univerzita, n.f.“ s cieľom podporiť rozvoj kultúry, vedy a vzdelanosti akademickej obce univerzity.

viac »

Na pracovnom veľtrhu Deň absolventov ponúkali firmy stovky pracovných miest pre študentov

Počas Dňa absolventov (1. apríla 2014) ponúkalo pracovné príležitosti, jazykové pobyty a brigády 39 spoločností. „Veľtrh práce a kariérneho poradenstva organizujeme už piaty rok prostredníctvom Kariérneho centra EU. Ukazuje sa, že snaha pomôcť študentom nájsť si uplatnenie na trhu práce aj touto formou má zmysel,“ skonštatoval pri otvorení podujatia rektor univerzity Rudolf Sivák.

viac »

Modelová konferencia 2014

Projekt "Modelovej konferencie" sa koná na Ekonomickej univerzite v Bratislave každoročne. Študenti piateho ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov budú, v rámci summitu fiktívnej medzinárodnej organizácie, "Fórum pre 21. storočie", riešiť globálne problémy a výzvy súčasného sveta. Siedmy ročník Modelovej konferencie sa uskutoční 27. marca 2014 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

viac »

Jakub Krako, študent EU v Bratislave získal na Paralympijských hrách po zlate aj striebro

Jakub Krako, študent Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave získal na Paralympijských hrách v Soči v kategórii zrakovo postihnutých po zlatej aj striebornú medailu.

viac »

Nový študijný program Ekonómia a právo

Ekonomická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave budú od akademického roku 2014/2015 poskytovať spoločný študijný program Ekonómia a právo. Uchádzači si môžu podávať prihlášky do 31. marca 2014 na Národohospodársku fakultu EU v Bratislave.

viac »
archív všetkých udalostí »

Letná škola Global Consulting Program 2014

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Ohio University (USA) pripravuje aj v tomto roku letnú školu Global Consulting Program 2014.

Bratislava Economic Meeting 2014

Scholars from Slovak, Czech and international institutions are invited to present their unpublished research in all areas of economics - theoretical, empirical, experimental, institutional, or policy-oriented. The main objective of this meeting is to foster contacts and lasting academic cooperation ...

Allianz - Slovenská poisťovňa letná stáž

Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka možnosť letnej stáže pre študentov 1. a 2. ročníka 2. stupňa štúdia so začiatkom od 1. júla 2014

Vzdelávací program KAN

Deväťmesačný vzdelávací program KAN. Prihlasovanie do ročného programu prebieha do 25. mája 2014.

ISIC event

Príďte v utorok 8. apríla 2014 v čase od 11.00 o 14.00 h do vestibulu EU v Bratislave a zabavte sa s ISIC-om!

archív všetkých článkov »