O absolventov Ekonomickej univerzity je najväčší záujem v rámci univerzít v SR

Podľa portálu rebríčka Profesia.sk najviac majú zamestnávatelia z absolventov všetkých univerzít a vysokých škôl v SR záujem o absolventov Ekonomickej univerzity.

viac »

EDAMBA 2014 – Trendy a inovácie v ekonómii a manažmente

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov EDAMBA 2014 – Trendy a inovácie v ekonómii a manažmente, ktorá sa uskutoční v dňoch 13.-14.11.2014 na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

viac »

Prezentácia výsledkov projektu REALITY

Záverečná prezentácia výsledkov projektu REALITY – Research Cooperation of European and Latin American Universities in Innovation Technologies, koordinovaného Ekonomickou univerzitou v Bratislave a financovaného s podporou Európskej komisie v rámci programu ERASMUS MUNDUS sa uskutočnilo 19. júna 2014 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1. 

viac »

Výsledky prijímacích skúšok a prijímacieho konania

Výsledky prijímacích skúšok na akademický rok 2014/2015 sú uvedené na adrese: https://ais2.euba.sk/ais/vysledkyZobrazit.do

viac »

Bratislava Economic Meeting 2014

V dňoch 13. - 14. júna 2014 sa na EU v Bratislave uskutočnilo stretnutie slovenských vedcov-ekonómov, pôsobiacich na zahraničných univerzitách a inštitútoch s vedcami zo Slovenska - BRATISLAVA ECONOMIC MEETING 2014.

viac »
archív všetkých udalostí »

Ponuka stáže na Veľvyslanectve Veľkej Británie

Britské veľvyslanectvo ponúka absolventom EU v Bratislave dvojmesačnú platenú stáž.

Študentská anketa letný semester 2013/2014.

Študenti, opäť začíname, preto využite možnosť a zapojte sa do hodnotenia predmetov a učiteľov prostredníctvom anonymnej ankety v letnom semestri 2013/2014.

Súťaž o cenu guvernéra NBS

Národná banka Slovenska (NBS) vyhlasuje druhý ročník súťaže o cenu guvernéra NBS. Guvernér NBS koncom roka 2014 odovzdá cenu študentom vysokých škôl za najlepšiu dizertačnú, prípadne aj diplomovú prácu v oblasti ekonómie.

Tatranská dobrovoľnícka služba 2014

Tatranský okrášľovací spolok by Vás rád pozval do novej dobrovoľníckej sezóny Tatranskej dobrovoľníckej služby 2014

Nominovaní študenti - CEEPUS 2014/2015

Nominovaní študenti na študijné pobyty v rámci programu CEEPUS - 2014/2015

archív všetkých článkov »