Slávnostná inaugurácia

Predseda Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave a predsedovia akademických senátov fakúlt EU v Bratislave si vás dovoľujú pozvať na slávnostnú inauguráciu rektora a dekanov fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave v piatok 27. marca 2015 o 10.00 h v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

viac »

Venujte 2% pre neinvestičný fond "Ekonomická univerzita, n.f."

Vážené dámy a páni, zákon číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje právnickým a fyzickým osobám venovať 2% zo svojej zaplatenej dane za rok 2014 niektorej organizácii zaregistrovanej Notárskou komorou Slovenskej republiky v centrálnom zozname prijímateľov. Takouto organizáciou je aj neinvestičný fond, ktorý zriadila Ekonomická univerzita v Bratislave v roku 2002 s názvom „Ekonomická univerzita, n.f.“ s cieľom podporiť rozvoj kultúry, vedy a vzdelanosti akademickej obce univerzity.

viac »

Vedecká štúdia pre Zväz strojárskeho priemyslu SR

Ekonomická univerzita v Bratislave a Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky uzavreli zmluvu o vyhotovení vedeckej štúdie Spracovateľský priemysel SR – stav a perspektívy rozvoja.

viac »

Vymenovanie prorektorov EU v Bratislave

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave schválil dňa 5.februára 2015 podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh rektora EU v Bratislave na vymenovanie prorektorov.

viac »

Ferdinand Daňo – nový rektor EU v Bratislave

Prezident SR Andrej Kiska vymenoval nových rektorov piatich vysokých škôl. Menovací dekrét si v Prezidentskom paláci 29. januára 2015 prevzal aj prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave.

viac »
archív všetkých udalostí »

Štipendiá na štúdium v  zahraničí

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave vás srdečne pozývajú na informačný seminár. Vítaní sú študenti, doktorandi všetkých ročníkov interného i externého štúdia ako aj VŠ učitelia a výskumní pracovníci Ekonomickej univerzity.

Ďalšie možnosti štúdia v zahraničí - ESCP

ESCP-Europe´s mission is to deliver an outstanding business education for successful international and multicultural careers anywhere in the world. Reaching beyond geographical and cultural barriers, ESCP-Europe is uniquely positioned to develop the capacity to manage change and diversity.

Národný štipendijný program - nová výzva na podávanie žiadostí

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v akademickom roku 2015/2016.

Erasmus+ absolventské stáže – dodatočné prihlasovanie

Záujemcovia o absolventskú stáž sa môžu v termíne do 14. apríla 2015 dodatočne registrovať prostredníctvom partnerskej agentúry Workspace Europe

Global Consulting Program

EU v Bratislave v spolupráci s Ohio University a University of Wisconsin - La Crosse prináša študentom už piaty ročník konzultingového projektu Global Consulting Program. Od 20.5.2015 do 5.6.2015 sa na vás tešia reálne projekty našich partnerských firiem a inštitúcií: IBM, DELL, ČSOB, TPA Horwath, O2 Slovakia, British Council, Freshminds, US Embassy. Soft-skills ...

archív všetkých článkov »