Rozvrh výučby na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Denné štúdium

Rozvrh denného štúdia na LS 2015/2016 - platný od 29. 02. 2016

 lookin

Na prezeranie rozvrhu potrebujete program Lookin.
Program musíte mať nahraný v adresároch WinRozvrhy/Exe ( c:WinRozvrhy/Exe/Lookin.exe)

Potom si už len stiahnete databázový súbor Rozvrh denného štúdia LS 2015/2016 s rozvrhmi a otvorite ho v Lookine.

Návod na používanie rozvrhu.

 


 

 Rozvrh CTVŠ pre LS 2015/2016Rozdelenie študentov I. roč. do  jazykových krúžkov na LS 2015/2016

Krúžky FHI 9 - 2h NJ

Krúžky FHI 9 - 4h NJ

Krúžky OF 9 NJ

Krúžky FPM 9 NJ

Rozdelenie študentov I.roč. (2.cj.) do krúžkov (jazykových skupín) z ostatných jazykov (AJ, FJ, ŠJ, TJ, RJ, SJ) bude zverejnené do 12.2.2016.


Krúžky FHI - FJ, ŠJ, TJ, RJ

Krúžky FPM - FJ, ŠJ, TJ, RJ

Krúžky OF - FJ, ŠJ, TJ, RJ

 

Informácie a rozdelenie študentov fakúlt EU do jazykových krúžkov na LS 2015/2016

NHF kurz 9 Anglický jazyk

OF kurz 9 - 1, 2 Anglický jazyk

FHI kurz 9 - 1 Anglický jazyk

FHI kurz 9 - 1 (9, 10) Anglický jazyk

FPM kurz 9 - 1, 2 Anglický jazyk

 

Rozvrh jazykov na LS 2015/2016 pre NHF, OF, FHI, FPM a FMV

Rozvrh KAJ

Rozvrh KNJ

Rozvrh francúzsky jazyk 

Rozvrh taliansky jazyk 

Rozvrh ruský jazyk 

Rozvrh španielsky jazyk


 

Externé štúdium

Rozvrh externého štúdia na LS 2015/2016 - platný od 27.2.2016

  NHF OF FHI FPM
1. ročník všetky programy všetky programy všetky programy všetky programy
2. ročník všetky programy všetky programy všetky programy všetky programy
3. ročník všetky programy všetky programy všetky programy všetky programy
4. ročník všetky programy všetky programy všetky programy všetky programy
5. ročník všetky programy všetky programy všetky programy všetky programy

 

Upozorňujeme na zmenu rozvrhu u študijného programu 2/2 Účtovníctvo a audítorstvo