Od 01.10.2019 do 15.11.2019 bude v areáli univerzity prebiehať 1. etapa rekonštrukcie cestnej a chodníkovej komunikácie a to:

  • komunikácia medzi zastávkou MHD a námestím pred AULOU,
  • hlavný vstup do budovy V1,
  • priľahlá komunikácie pozdĺž celej budovy V1 až po Školičku.

 

Náhradné prístupové trasy budú označené. Vstup do budovy V1 bude zabezpečený cez zadný vstup alebo cez budovu V2. Počas celej doby rekonštrukcie nebude možné na uvedených komunikáciách parkovať.

Uvedený obsah oznámení bude vyvesený na oznamovacích tabuliach v areáli EU pre chodcov, ako i vodičov motorových vozidiel. 

 

situacia 1 etapa