Meno a priezviskoUdelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou odFakulta, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočniloŠtudijný odbor/odbor
Ing. Kristína BACULÁKOVÁ, PhD. 1.5.2024 Obchodná fakulta obchod a marketing
Ing. Martin KUCHTA, PhD., MBA 1.2.2024 Obchodná fakulta obchod a marketing
Ing. Patrik RICHNÁK, PhD. 1.2.2024 Obchodná fakulta obchod a marketing
Ing. Miriama BLAHUŠIAKOVÁ, PhD. 15.2.2023 Fakulta hospodárskej informatiky kvantitatívne metódy v ekonómii
Ing. Martin ALEXY, PhD. 1.2.2023 Národohospodárska fakulta financie, bankovníctvo a investovanie
Ing. Tomáš ONDRUŠKA, PhD. 1.2.2023 Národohospodárska fakulta financie, bankovníctvo a investovanie 
Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD. 16.9.2022 Obchodná fakulta obchod a marketing
Ing. Róbert REHÁK, PhD. 16.9.2022 Obchodná fakulta obchod a marketing
Ing. Katarína REMEŇOVÁ, PhD., MBA 15.7.2022 Fakulta podnikového manažmentu ekonomika a manažment podniku
Ing. Zuzana SKORKOVÁ, PhD. 15.7.2022 Fakulta podnikového manažmentu ekonomika a manažment podniku
Ing. Marián SMORADA, PhD. 15.7.2022 Fakulta podnikového manažmentu ekonomika a manažment podniku
Ing. Maroš SERVÁTKA, PhD. 15.7.2022 Národohospodárska fakulta financie, bankovníctvo a investovanie
Ing. Zuzana BROKEŠOVÁ, PhD. 1.7.2022 Národohospodárska fakulta financie, bankovníctvo a investovanie
Ing. Eva PONGRÁCZ, PhD. 1.7.2022 Národohospodárska fakulta národné hospodárstvo
Ing. Zuzana KUBAŠČÍKOVÁ, PhD. 1.2.2022 Fakulta hospodárskej informatiky účtovníctvo
Ing. Jaroslav KULTAN, PhD. 1.2.2022 Fakulta hospodárskej informatiky kvantitatívne metódy v ekonómii
Ing. Paulína KRNÁČOVÁ, PhD. 1.2.2022 Obchodná fakulta obchod a marketing
Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD., MBA 15.12.2021 Obchodná fakulta obchod a marketing
Ing. Jana KUŠNÍROVÁ, PhD. 15.11.2021 Národohospodárska fakulta finance, bankovníctvo a investovanie
Ing. Karol MORVAY, PhD. 1.11.2021 Národohospodárska fakulta národné hospodárstvo
Ing. Roman LACKO, PhD. 1.11.2021 Obchodná fakulta obchod a marketing
Ing. Dušan STEINHAUSER, PhD. 1.11.2021 Obchodná fakulta obchod a marketing
Ing. Eduard NEŽINSKÝ, PhD. 1.7.2021 Národohospodárska fakulta národné hospodárstvo
Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc. 3.5.2021 Obchodná fakulta obchod a marketing
Ing. Brian KÖNIG, PhD. 1.2.2021 Fakulta hospodárskej informatiky ekonometria a operačný výskum
Ing. Jozefína HVASTOVÁ, PhD. 15.1.2021 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach ekonomika a manažment podniku
Ing. Cecília OLEXOVÁ, PhD. 15.1.2021 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach ekonomika a manažment podniku
RNDr. Lucia ŠVÁBOVÁ, PhD. (pracovníčka Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline) 16.11.2020 Fakulta hospodárskej informatiky kvantitatívne metódy v ekonómii
Ing. Michal PÁLEŠ, PhD. 16.11.2020 Fakulta hospodárskej informatiky kvantitatívne metódy v ekonómii
Ing. Jana SIMONIDESOVÁ, PhD. 15.9.2020 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach ekonomika a manažment podniku
Ing. Barbora GONTKOVIČOVÁ, PhD. 15.9.2020 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach ekonomika a manažment podniku
PhDr. Ing. Róbert VERNER, PhD., M.B.A. 15.9.2020 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach ekonomika a manažment podniku
Ing. Stanislav ZÁBOJNÍK, PhD. 1.9.2020 Obchodná fakulta medzinárodné podnikanie
Ing. Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, PhD. 1.9.2020 Obchodná fakulta obchod a marketing
Ing. Juraj VÁLEK, PhD. 1.9.2020 Národohospodárska fakulta financie, bankovníctvo a investovanie
Mgr. Tatiana ŠOLTÉSOVÁ, PhD. 1.5.2020 Fakulta hospodárskej informatiky kvantitatívne metódy v ekonómii
Ing. Paula PUŠKÁROVÁ, DiS. art., PhD. 1.5.2020 Obchodná fakulta medzinárodné podnikanie
Dr. Ing. Malgorzata A. JAROSSOVÁ 1.5.2020 Obchodná fakulta obchod a marketing
Ing. Klaudia GUBOVÁ, PhD. 15.3.2020 Fakulta podnikového manažmentu ekonomika a manažment podniku
Ing. Mgr. Zuzana JONIAKOVÁ, PhD. 15.3.2020 Fakulta podnikového manažmentu ekonomika a manažment podniku
Ing. Vladimír BOLEK, PhD. 15.3.2020 Fakulta podnikového manažmentu ekonomika a manažment podniku
Ing. Jana BLŠTÁKOVÁ, PhD. 1.3.2019 Fakulta podnikového manažmentu 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
Ing. Miloš BIKÁR, PhD. 1.3.2019 Fakulta podnikového manažmentu 3.3.13 finančný manažment
Ing. Marián REIFF, PhD. 1.3.2019 Fakulta hospodárskej informatiky 3.3.25 ekonometria a operačný výskum
Ing. Pavol KONŠTIAK, PhD. 1.12.2018 Obchodná fakulta 3.3.10 obchod a marketing
Ing. Daniel DUJAVA, PhD. 1.8.2018 Národohospodárska fakulta 3.3.3 ekonomická teória
Ing. Anna HAMRANOVÁ, PhD. 16.5.2018 Fakulta podnikového manažmentu 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
Ing. Peter ÁRENDÁŠ, PhD. 1.2.2018 Národohospodárska fakulta 3.3.6 financie, bankovníctvo a investovanie
Ing. Andrea FURKOVÁ, PhD. 1.2.2018 Fakulta hospodárskej informatiky 3.3.25 ekonometria a operačný výskum
Ing. Daniela RYBÁROVÁ, PhD. 15.11.2017 Fakulta podnikového manažmentu 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
PhDr. František POLLÁK, PhD. 15.11.2017 Fakulta podnikového manažmentu 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
Ing. Mgr. Róbert HANÁK, PhD. 15.11.2017 Fakulta podnikového manažmentu 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
Ing. Emília DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, PhD. 25.10.2017 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
Ing. Michal TKÁČ, PhD. 14.9.2017 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 3.3.16 ekonomika a manažmenť podniku
Ing. Katarína BELANOVÁ, PhD. 15.5.2016 Národohospodárska fakulta 3.3.6 financie, bankovníctvo a investovanie
Ing. Martin LÁBAJ, PhD. 15.5.2016 Národohospodárska fakulta 3.3.3 ekonomická teória
Ing. Jana PÉLIOVÁ, PhD. 15.12.2015 Národohospodárska fakulta 3.3.6 financie, bankovníctvo a investovanie
Ing. Monika MATUŠOVIČOVÁ, PhD. 1.11.2015 Obchodná fakulta 3.3.10 obchod a marketing
Ing. Nora GRISÁKOVÁ, PhD. 15.10.2015 Fakulta podnikového manažmentu 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
Ing. Ľubica KNOŠKOVÁ, PhD. 1.8.2015 Obchodná fakulta 3.3.10 obchod a marketing
Ing. Juraj MIŠÚN, PhD. 1.8.2015 Fakulta podnikového manažmentu 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
Ing. Ivana MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, PhD. 1.8.2015 Fakulta podnikového manažmentu 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
Mgr. Vladimír MUCHA, PhD. 1.8.2015 Fakulta hospodárskej informatiky 3.3.24 kvantitatívne metódy v ekonómii
Ing. Ľudmila VELICHOVÁ, PhD. 1.8.2015 Národohospodárska fakulta 3.3.1 národné hospodárstvo
Ing. Mgr. Gabriela DUBCOVÁ, PhD. 1.4.2015 Fakulta podnikového manažmentu 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
Ing. Eduard HYRÁNEK, PhD. 1.4.2015 Fakulta podnikového manažmentu 3.3.13 finančný manažment
Ing. Eva MANOVÁ, PhD. 1.4.2015 Podnikovohospodárska fakulta 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
Ing. Andrej MIKLOŠÍK, PhD. 1.4.2015 Obchodná fakulta 3.3.10 obchod a marketing
Ing. Viera RUŽEKOVÁ, PhD. 1.4.2015 Obchodná fakulta 3.3.18 medzinárodné podnikanie
Ing. Michal STRIČÍK, PhD. 1.4.2015 Podnikovohospodárska fakulta 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
Ing. Silvia MEGYESIOVÁ, PhD. 1.1.2015 Podnikovohospodárska fakulta 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
Ing. Štefan ŽÁK, PhD. 1.1.2015 Obchodná fakulta 3.3.10 obchod a marketing
Ing. Jitka MELUCHOVÁ, PhD. 1.11.2014 Fakulta hospodárskej informatiky 3.3.12 účtovníctvo
Ing. Michaela CHOCHOLATÁ, PhD. 1.8.2014 Fakulta hospodárskej informatiky 3.3.25 ekonometria a operačný výskum
Ing. Anita ROMANOVÁ, PhD. 1.8.2014 Fakulta podnikového manažmentu 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
Ing. Karol SZOMOLÁNYI, PhD. 1.8.2014 Fakulta hospodárskej informatiky 3.3.25 ekonometria a operačný výskum
Ing. Silvia ŠIPIKALOVÁ, PhD. 1.8.2014 Národohospodárska fakulta 3.3.1 národné hospodárstvo
Ing. Tomáš VÝROST, PhD. 1.8.2014 Podnikovohospodárska fakulta 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
Ing. Zuzana ČIČKOVÁ, PhD. 1.3.2014 Fakulta hospodárskej informatiky 3.3.25 ekonometria a operačný výskum
Ing. Ľubica SIPKOVÁ, PhD. 1.3.2014 Fakulta hospodárskej informatiky 3.3.24 kvantitatívne metódy v ekonómii
Ing. Eduard BAUMÖHL, PhD. 1.1.2014 Podnikovohospodárska fakulta 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
RNDr. Viera LABUDOVÁ, PhD. 1.1.2014 Fakulta hospodárskej informatiky 3.3.24 kvantitatívne metódy v ekonómii
Ing. Štefan LYÓCSA, PhD. 1.1.2014 Podnikovohospodárska fakulta 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
Ing. Peter SIKA, PhD. 1.1.2014 Národohospodárska fakulta 3.3.1 národné hospodárstvo
Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD. 1.7.2013 Obchodná fakulta 3.3.18 medzinárodné podnikanie
JUDr. Ing. Aneta BOBENIČ HINTOŠOVÁ, PhD. 1.6.2013 Podnikovohospodárska fakulta 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
Ing. Jana CZILLINGOVÁ, CSc. 1.6.2013 Podnikovohospodárska fakulta 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
RNDr. Zuzana HAJDUOVÁ, PhD. 1.6.2013 Podnikovohospodárska fakulta 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
Mgr. Miroslav ŠIPIKAL, PhD. 1.4.2013 Národohospodárska fakulta 3.3.3 ekonomická teória
Ing. Peter KARDOŠ, PhD. 1.2.2013 Fakulta podnikového manažmentu 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
Ing. Rajmund MIRDALA, PhD. (pracovník Ekonomickej fakulty TUKE) 1.1.2013 Národohospodárska fakulta 3.3.3 ekonomická teória
Ing. Martin LUKÁČIK, PhD. 1.11.2012 Fakulta hospodárskej informatiky 3.3.25 ekonometria a operačný výskum
Ing. Miroslav TÓTH, PhD. 1.9.2012 Fakulta podnikového manažmentu 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
Ing. Mária VOJTKOVÁ, PhD. 1.6.2012 Fakulta hospodárskej informatiky 3.3.24 kvantitatívne metódy v ekonómii
Ing. Dana BENEŠOVÁ, PhD. 1.2.2012 Obchodná fakulta 3.3.10 obchod a marketing
Ing. Milan ORESKÝ, PhD. 1.2.2012 Obchodná fakulta 3.3.10 obchod a marketing
Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD. 1.2.2012 Obchodná fakulta 3.3.18 medzinárodné podnikanie
Ing. Viera KUBIČKOVÁ, PhD. 1.1.2012 Obchodná fakulta 3.3.10 obchod a marketing
Ing. Anna MICHÁLKOVÁ, PhD. 1.1.2012 Obchodná fakulta 3.3.10 obchod a marketing
Ing. Nadežda JANKELOVÁ, PhD. 1.10.2011 Fakulta podnikového manažmentu 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
Ing. Štefan REHÁK, PhD. 1.8.2011 Národohospodárska fakulta 3.3.3 ekonomická teória
Ing. Saleh Mothana OBADI, PhD. 1.7.2011 Obchodná fakulta 3.3.18 medzinárodné podnikanie
Ing. Ľubomíra GERTLER, PhD. 1.6.2011 Národohospodárska fakulta 3.3.6 financie, bankovníctvo a investovanie
Ing. Jana KUBICOVÁ, PhD., MBA 1.6.2011 Národohospodárska fakulta 3.3.6 financie, bankovníctvo a investovanie
PhDr. Mária ANTALOVÁ, PhD. 1.2.2011 Národohospodárska fakulta 3.3.1 národné hospodárstvo
Ing. Pavol KITA, PhD. 1.2.2011 Obchodná fakulta 3.3.10 obchod a marketing
Ing. Jana MIKÓCZIOVÁ, PhD. 1.2.2011 Národohospodárska fakulta 3.3.6 financie, bankovníctvo a investovanie
Mgr. Juraj PEKÁR, PhD. 1.12.2010 Fakulta hospodárskej informatiky 3.3.25 ekonometria a operačný výskum
Mgr. Erik ŠOLTÉS, PhD. 1.4.2010 Fakulta hospodárskej informatiky 3.3.24 kvantitatívne metódy v ekonómii
Ing. Peter MESÁROŠ, PhD. 1.7.2009 Podnikovohospodárska fakulta 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
Ing. Mgr. Zuzana JUHÁSZOVÁ, PhD. 1.5.2009 Fakulta hospodárskej informatiky 3.3.12 účtovníctvo
Ing. Bc. Denisa BÁRÁŇOVÁ - ČIDEROVÁ, PhD., M.A. 1.2.2009 Obchodná fakulta 3.3.18 medzinárodné podnikanie
Ing. Mária TAJTÁKOVÁ, PhD. 1.2.2009 Obchodná fakulta 3.3.10 obchod a marketing
Dr. Ing. Menbere Workie TIRUNEH, PhD. 1.11.2008 Národohospodárska fakulta 3.3.6 financie, bankovníctvo a investovanie
Ing. Erika PASTORÁKOVÁ, PhD. 1.9.2008 Národohospodárska fakulta 3.3.6 financie, bankovníctvo a investovanie
Ing. Iveta PAUHOFOVÁ, CSc. 1.9.2008 Národohospodárska fakulta 3.3.1 národné hospodárstvo
PhDr. Oľga PLÁVKOVÁ, CSc. 1.9.2008 Fakulta medzinárodných vzťahov 3.3.17 medzinárodné ekonomické vzťahy
Ing. Miloš TUMPACH, PhD. 1.6.2008 Fakulta hospodárskej informatiky 3.3.12 účtovníctvo
Mgr. Dr. Helena KOŚCIELNIAK (pracovníčka Fakulty riadenia Vysokej školy technickej v Czenstochowie, Poľsko) 1.12.2007 Fakulta medzinárodných vzťahov 3.3.17 medzinárodné ekonomické vzťahy
Ing. Jana KOTLEBOVÁ, PhD. 1.12.2007 Národohospodárska fakulta 3.3.6 financie, bankovníctvo a investovanie
Ing. Daniel STAVÁREK, PhD. 1.12.2007 Národohospodárska fakulta 3.3.6 financie, bankovníctvo a investovanie
RNDr. Alžbeta IVANIČKOVÁ, CSc. 1.10.2007 Národohospodárska fakulta 3.3.1 národné hospodárstvo
Ing. Emília ZIMKOVÁ, PhD. 1.10.2007 Národohospodárska fakulta 3.3.6 financie, bankovníctvo a investovanie
RNDr. Valéria SKŘIVÁNKOVÁ, CSc. 1.7.2007 Fakulta hospodárskej informatiky 3.3.25 ekonometria a operačný výskum
Ing. Iveta DUDOVÁ, PhD. 1.4.2007 Národohospodárska fakulta 3.3.1 národné hospodárstvo
Ing. Eva KAFKOVÁ, PhD. 1.4.2007 Podnikovohospodárska fakulta 3.3.6 financie, bankovníctvo a investovanie
Ing. Zuzana KITTOVÁ, PhD., MBL-HSG 1.4.2007 Obchodná fakulta 3.3.18 medzinárodné podnikanie

 

Vymenúvacie konania uskutočnené na EU v Bratislave

Meno a priezviskoVymenovanie za profesora
s účinnosťou od
Fakulta, resp. univerzita,
na ktorej sa vymenúvacie
konanie uskutočnilo
Študijný odbor/odbor
doc. Ing. Štefan ŽÁK, PhD., MBA, LL.M. 26.3.2024 Obchodná fakulta obchod a marketing
doc. Ing. Naqibullah DANESHJO, PhD. 23.3.2023 Obchodná fakulta obchod a marketing
doc. Ing. Martin LÁBAJ, PhD. 23.3.2023 Národohospodárska fakulta národné hospodárstvo
doc. Ing. Lucia BEDNÁROVÁ, PhD. (pracovníčka Fakulty baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach) 31.8.2022 Obchodná fakulta obchod a marketing
doc. Ing. Mgr. Renáta PAKŠIOVÁ, PhD. 31.8.2022 Fakulta hospodárskej informatiky účtovníctvo
doc. Ing. Viera KUBIČKOVÁ, PhD. 16.11.2021 Obchodná fakulta obchod a marketing
doc. Mgr. Erik ŠOLTÉS, PhD. 16.11.2021 Fakulta hospodárskej informatiky kvantitatívne metódy v ekonómii
doc. Ing. Martin LUKÁČIK, PhD. 16.11.2021 Fakulta hospodárskej informatiky ekonometria a operačný výskum
doc. Ing. Zuzana KITTOVÁ, PhD., M.B.L.-HSG 14.7.2020 Obchodná fakulta medzinárodné podnikanie
doc. Ing. Pavol KITA, PhD. 10.12.2019 Obchodná fakulta obchod a marketing
doc. Ing. Nadežda JANKELOVÁ, PhD. 10.12.2019 Fakulta podnikového manažmentu ekonomika a manažment podniku
doc. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD. 9.11.2016 Obchodná fakulta 3.3.10 obchod a marketing
doc. Mgr. Juraj PEKÁR, PhD. 16.5.2016 Fakulta hospodárskej informatiky 3.3.25 ekonometria a operačný výskum
doc. Dr. Ing. Anna POLEDNÁKOVÁ 24.11.2015 Fakulta podnikového manažmentu 3.3.13 finančný manažment
doc. Ing. Miloš TUMPACH, PhD. 2.6.2015 Fakulta hospodárskej informatiky 3.3.12 účtovníctvo
doc. Ing. Štefan ČARNICKÝ, PhD. 26.5.2014 Podnikovohospodárska fakulta 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
doc. Dr. Ing. Menbere Workie TIRUNEH, PhD. 26.5.2014 Národohospodárska fakulta 3.3.1 národné hospodárstvo
doc. Ing. Pavol OCHOTNICKÝ, CSc. 26.11.2013 Národohospodárska fakulta 3.3.6 financie, bankovníctvo a investovanie
doc. Ing. Jozef TVRDOŇ, PhD. 26.11.2013 Národohospodárska fakulta 3.3.3 ekonomická teória
doc. Ing. Helena MAJDÚCHOVÁ, CSc. 5.3.2013 Fakulta podnikového manažmentu 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
doc. Ing. Peter MARKOVIČ, PhD. 5.3.2013 Fakulta podnikového manažmentu 3.3.13 finančný manažment
doc. Ing. Anetta ČAPLÁNOVÁ, PhD. 17.9.2012 Národohospodárska fakulta 3.3.3 ekonomická teória
doc. Ing. Magdaléna PŘÍVAROVÁ, CSc. 10.7.2012 Národohospodárska fakulta 3.3.3 ekonomická teória
doc. Ing. Peter STANĚK, CSc. 10.7.2012 Národohospodárska fakulta 3.3.3 ekonomická teória
doc. RNDr. Ľudovít PINDA, CSc. 28.11.2011 Fakulta hospodárskej informatiky 3.3.24 kvantitatívne metódy v ekonómii
doc. RNDr. Katarína SAKÁLOVÁ, CSc. 28.11.2011 Fakulta hospodárskej informatiky 3.3.24 kvantitatívne metódy v ekonómii
doc. Ing. Ivan BREZINA, CSc. 24.1.2011 Fakulta hospodárskej informatiky 3.3.25 ekonometria a operačný výskum
doc. Ing. Vanda LIESKOVSKÁ, PhD. 24.1.2011 Podnikovohospodárska fakulta 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
doc. Ing. Miroslav MAJTÁN, CSc. 24.1.2011 Fakulta podnikového manažmentu 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
doc. Ing. Eva MUCHOVÁ, PhD. 24.1.2011 Národohospodárska fakulta 3.3.3 ekonomická teória
doc. RNDr. Eva RUBLÍKOVÁ, PhD. 24.1.2011 Fakulta hospodárskej informatiky 3.3.24 kvantitatívne metódy v ekonómii
doc. Ing. Eva HORVÁTOVÁ, CSc. 28.6.2010 Národohospodárska fakulta 3.3.6 financie, bankovníctvo a investovanie
doc. Ing. Valéria MICHALOVÁ, CSc. 28.6.2010 Obchodná fakulta 3.3.10 obchod a marketing
doc. Ing. Viktória BOBÁKOVÁ, CSc. 25.1.2010 Podnikovohospodárska fakulta 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
doc. Ing. Eleonora FENDEKOVÁ, PhD. 25.1.2010 Fakulta podnikového manažmentu 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
doc. Ing. Božena HRVOĽOVÁ, CSc. 1.7.2009 Fakulta podnikového manažmentu 3.3.13 finančný manažment
doc. JUDr. Ľudmila NOVACKÁ, CSc. 1.7.2009 Obchodná fakulta 3.3.18 medzinárodné podnikanie
doc. PhDr. Miroslava SZARKOVÁ, CSc. 1.7.2009 Fakulta podnikového manažmentu 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
doc. Ing. Elena ŽÁRSKA, CSc. 1.7.2009 Národohospodárska fakulta 3.3.1 národné hospodárstvo
doc. Ing. Ľuboslav SZABO, CSc. 20.1.2009 Fakulta podnikového manažmentu 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
doc. Ing. Vladimír GONDA, PhD. 12.5.2008 Národohospodárska fakulta 3.3.3 ekonomická teória
doc. Ing. Anna SCHULTZOVÁ, PhD. 12.5.2008 Národohospodárska fakulta 3.3.6 financie, bankovníctvo a investovanie
doc. Ing. Ferdinand DAŇO, CSc. 26.6.2007 Obchodná fakulta 3.3.10 obchod a marketing
doc. RNDr. Viera PACÁKOVÁ, PhD. 26.6.2007 Fakulta hospodárskej informatiky 3.3.25 ekonometria a operačný výskum
doc. Ing. Vojtech STANEK, PhD. 26.6.2007 Národohospodárska fakulta 3.3.1 národné hospodárstvo
doc. Ing. Milan TEREK, PhD. 26.6.2007 Fakulta hospodárskej informatiky 3.3.25 ekonometria a operačný výskum